Yabancılaşma insanın geleceğini kendisinin değil, dış yazgısının, dış etkenlerin, şansın ya da kurumların belirlemesine verilen isimdir. Kuşkusuz, insanın yabancılaşmasının olumsuz bireysel sonuçları bulunuyor. Ancak, konumuz açısından yabancılaşmanın toplumsal yansımalarının iyice analiz edilmesi gerekir. Bunun için de yabancılaşmanın siyasi, sosyolojik, ekonomik, hukuki yansımalarının analiz edilmesi konunun daha açık ve anlaşılır hale getirecektir.
      Yurttaşlarımız, siyasal alanın hangi boyutlarına yabancılaşmadan dolayı, ilgi duymuyorlar. En başta, oy verme davranışı alanında sorun bulunuyor Öğrenciyken yabancılaşma duygusu yaşayan bireyler yetişkinlikte siyasi hadiselere duyarlılık gösterememektedirler. Kuşkusuz, böyle bir anlayışın ülkemiz için oldukça maliyeti ağır olabilmektedir.
       Yine, öğrencilerin yabancılaşmasının yetişkinlik yaşamında olumsuz yansımaları bulunmaktadır. Bunların başında aile kurumu gelmektedir. Özellikle, mutsuz, yabancılaşan kişiler aile ilişkilerinde zafiyetler  gösterebilmektedirler. 
        Diğer taraftan, aynı nitelikte  kişiler ekonomik sisteme de ilgisiz kalabiliyorlar. En fazla ilgisizlik meslek alanlarında görülmektedir. Meslekler açısından gereklilikler yerine getirilmemektedir. 
    Hukuka ilgisizlik de temelde yabancılaşmanın ürünüdür. Normlara uymama, hukuki gerekler yerine getireme bunlar arasındadır. Kuşkusuz yetişkinlik yaşamını da etkileyen öğrenci yabancılaşması bir ölçüde ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde görüşen önemli sorunların bir yansıması olsa gerek  .