Gerçekçilik, gerçekçi tutum ve davranışa verilen isimdir. Çocuğun gelişimi ise çocuğun zeka, duygu, sosyal ve fiziksel alanları ile igilidir. İzleyen satırlarda gerçekçiliğin çocuk gelişimi üzerine etkisine değinilecektir.
     Kuşkusuz, gerçekçiliğin zeka gelişimi ile ilgisi bulunmaktadır. Burada, gerçekçilik zekanın bileşenlerinden problem çözme becerisi ile yakından ilgilidir. Çünkü, problem çözme becerisi gelişen çocuk problemlerine gerçekçi bir gözle bakacaktır. Ayrıca, gerçekçilik çocuğun olay ve olguları sağlıklı değerlendirmesine yol açacaktır. 
     Yine, gerçekçilik çocuğun olay ve olguların neden ve sonuçlarını anlamalarını kolaylaştırarak zekasının gelişimine yol açacaktır. 
     Diğer taraftan, gerçekçilik çocuğun duygusal gelişimine katkısı bulunmaktadır. Örneğin, çocuk sorunlarına çözüm bulabilmek için sorunlarının nedenlerine ve çözümlerine ilgi duyması gerekmektedir. 
     Kuşkusuz, gerçekçilik çocuğun sosyal gelişimi ile de ilgilidir. Gerçekçilik, çocuğun toplumun etkin bir üyesi olması yolunda gelişimini sağlayabilir. Örneğin, toplumun değer ve kurallarını gerçekçi bir gözle görmesini sağlayarak çocuğun sosyalleşmesine neden olabilir. 
      Diğer taraftan, gerçekçilik çocuğun fiziksel gelişimi için bilinç kazandırarak onun gelişimine neden olabilir.