Dostun sevgi ve saygısı koşula bağlı değildir. 
Dost düşünce ve duygularını paylaşır. 
Dost elde ettiği gücü (para, statü vb.) diğerlerinin yararına kullanan kişidir. 
Dost benmerkezci değildir, düşünce ve duygularında esnektir. 
Dost sosyal beceriye sahip kişidir. 
Dost diğerlerine karşı empati kurar. 
Dostluk, özveri sorumluluğu ister. 
Dostluk başkalarına karşı esneklik ister, katı değildir. 
Dostluk diğerlerine hata yapma fırsatını verir. 
Dost için diğerlerinin iyi ve kötü günü aynı öneme sahiptir. 
Dost diğerlerinin olaylara bakış açısına önem verir; dolayısıyla farklılığı önemser. 
Dost eşitliği önemser. 
Dost kolektif çıkarı önemser. 
Dostluk, içtenlik ve dürüstlüğü şiar edinmiştir. 
Dost, karar verme özgürlüğünü gerektiğinde diğerleriyle paylaşan kişidir. 
Dost kendi ilkelerini zorla kabul ettiren kişi değildir. 
Dost diğerlerinin gelişimine fırsat verir. 
Dost diğerlerinin güçlü yanlarına vurgu yapar ve zayıf yönlerini tamamlama yoluna gider.
Dostluk, sosyal ilişkilerinde olduğu gibi görünmeyi gerektirir. 
Dostluk diğerlerinin değerlerini olduğu gibi kabul eder. 
Dostluk, sosyal ilişkilerinde sosyal maske takmayı gerektirmez.
Dost, olaylara sadece kendi bakış açısıyla bakan kişi değildir.
Dost, diğerlerinin zaaflarından yararlanan kişi değildir. 
Dost, kendi düşünce ve duygularının ısrarla başat olduğunu vurgulamaz. 
Dost, saldırganlığın bir türevi olan dedikoduya başvurmaz. 
Sürekli almaya alışmış (duygu, düşünce, nesne) bir kişi dost değildir. 
Dost erdem sahibidir.