Doğanceylan

Tüm Makaleleri

Doğanceylan

REAKTİF OLMAYIN PROAKTİF OLUN

İş dünyasında kurumsal firmalar çoğaldıkça hayatımıza yeni kavramlar giriyor. Bu yazımda reaktif ve proaktif kavramlarını irdeleyeceğim. Öncelikle bu kavramları tanımlayalım.