Kredi kartı kullananları, taşıt kredisi çekecek olanlar, ihtiyaç kredisi için bankalara başvuru yapacak olanlar dikkat! Kredilere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kredi Kartı Faiz Oranları Yenilendi
Merkez Bankasının yeni kararlarıyla kredi kartı faiz oranları artırıldı. Kredilerre kısıtlama, kredi kartı kullanımına zorluklar getirildi. Araç almak isteyenlere kullandırılan taşıt kredilerindeki büyüme sınırı yüzde 2'ye çekilirken. İhtiyaç kredileri için uygulanan sınır yüzde 3 olarak korundu. İşte MB tarafından alınan yeni kredi kartı ve kredi düzenlemesinin detayları.

Taşıt Kredilerinde Yeni Büyüme Sınırı %2 Olarak Belirlendi

Merkez Bankası kredi kartları, ihtiyaç ve araç kredileri ile ilgili seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları çerçevesinde çeşitli kararlar aldı. Kredilere ve kredi kartlarına yönelik olarak yapılan yeni düzenlemelere göre, taşıt kredilerinde uygulanan yeni büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi. Daha önce yüzde 3 olarak uygulanan büyüme sınırı düşürülerek, kredi kartlarındaki kredi tutarlarının büyümesi kontrollü hale getirilmeye çalışılıyor.

İhtiyaç Kredilerindeki Sınır Değişmedi

Vatandaşların bankalardan aldıkları ve eğitim, sağlık, borç kapatma, kredi kartı borcunu kapatma, yiyecek, içecek, kıyafet alımı, acil durum gibi kalemler için harcadıkları İhtiyaç kredileri için uygulanan büyüme sınırı ise yüzde 3 olarak korundu. Bu kararla birlikte, ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarında bir değişiklik yapılmadı ve mevcut düzenlemeler devam etti.

Kredi Kartı Kullanıcılarına Kötü Haber

Alınan kararla birlikte kredi kartı ile ilgili düzenleme de yapılarak nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2.89'a yükseltildi. Yapılan bu yeni düzenleme, enflasyonun kontrol altında tutulması ve iç talebin dengelemesi amacını taşıyor. Bununla birlikte, yeni düzenleme ile birlikte kredi kartı gecikme faizi oranı da yüzde 2.13 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni faiz oranları, 25 Temmuz 2023'te Merkez Bankasının resmi internet sitesinde yayımlanarak 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Mesleklere göre 2024 Ocak zamlı memur maaşları belli oldu Mesleklere göre 2024 Ocak zamlı memur maaşları belli oldu


İhracatçılara Destek Amacıyla Reeskont Kredileri Limiti Yükseltildi

Merkez Bankası MB, ihracat yapam firmaların finansmana erişimini desteklemek ve ihracat desteğini artırmak maksadı ile alınan kararları açıkladı. MB tarafından alınan son kararlara göre, reeskont kredilerinin günlük limiti 1.5 milyar TL'ye yükseltildi. Yapılan bu düzenleme sonrasında ihracat yapan işletmelere daha fazla finansman imkanı sağlanarak ekonomik büyüme hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB tarafından alınan kararla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin 25 Temmuz 2023, Sayı: 2023/19'da yer alan hükümler şöyle:

  • MADDE 1- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'de Değişiklik
  • 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'in 4. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • "(1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirlenir."
  • MADDE 2- Aynı Tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • "(1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranları, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarına 30 baz puan eklenerek belirlenir."
  • MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.