Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 7. Dönem TİS görüşmeleri öncesinde memur maaş zammı ve memurların diğer haklarına ilişkin olarak yaptığı açıklamayla, büyükşehirlerde görev yapan personel için en düşük memur maaşının 47.500 TL seviyesinde olmasını talep ediyor. KESK tarafından gündeme getirilen bu talep, kamu emekçilerinin maddi durumlarının iyileştirilerek alım gücünün artırılmasını hedefliyor ve maaşların yoksulluk sınırı oranında güncellenmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. KESK maaş zammı talebine ek olarak kira desteği, yol yardımı ve ikramiye gibi tekliflerini de gündeme getiriyor.

KESK'ten Memur Maaşına Yoksulluk Sınırına Uygun Maaş Zammı Talebi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu  KESK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yoksulluk sınırının Aralık 2023 itibarıyla en az yüzde 70 artarak 45 bin TL’ye ulaşacağını öngörüyor. Bu nedenle, KESK en düşük memur maaşının 2024 yılı ocak ayından itibaren eş, çocuk yardımı ve kira yardımı ile birlikte en az 45 bin TL’ye çıkarılmasını istiyor.

Önder Kahveci’den memur maaşlarına refah payı zammı açıklaması Önder Kahveci’den memur maaşlarına refah payı zammı açıklaması


KESK'in 7. Toplu Sözleşme İçin Kira Yardımı ve Diğer Talepler

KESK'in 7. Toplu Sözleşme talepleri şu şöyle:

 • Eş yardımının 3.310 TL’ye, çocuk yardımının her çocuk için 2.220 TL’ye çıkarılması,
 • Konutu olmayan kamu emekçilerine büyükşehirlerde 7.500 TL, diğer şehirlerde 5.000 TL kira yardımı yapılması,
 • Böylece kamuda en az maaşı alan, eşi çalışmayan, 2 çocuklu, konutu olmayan kamu emekçisinin maaşının büyükşehirde görev yapıyorsa 2024 Ocak itibariyle 47 bin 500 TL’ye, diğer şehirlerde görev yapıyorsa 45 bin TL’ye çıkarılması,
 • Kamuda en az maaş alan bekar, konutu olamayan bir kamu emekçisine büyükşehirde görev yapıyorsa 2024 Ocak itibariyle 39 bin 750 TL, diğer şehirlerde yaşıyorsa 37 bin 250 TL maaş verilmesi,
 • Kamuda en az maaş alan bekar ve konutu olan kamu emekçisinin mevcutta 8.077 TL’lik ilave seyyanen ödenek dahil 20.430 TL olan maaşının, Ocak 2024 için 32.250 TL olması ve bu ücretin en az ücret olan Temel Ücret olarak adlandırılması,
 • 2024 Ocak için teklif edilen bu tutarların her üç ayda bir yoksulluk sınırındaki artış oranında güncellenmesi,

Güncellenen bu rakamlara refah payı olarak her üç ayda bir resmi olarak açıklanan Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla artışının eklenmesi.
 

KESK, TİS teklifinde maaşlarına yapılmasını istediği zam taleplerine ek olarak, aşağıdaki talepleri de dile getiriyor:

 • İşyerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine Ocak 2024 itibariyle aylık 3.325 TL yemek yardımı yapılması,
 • Tüm kamu emekçilerine aylık 50 metreküp doğalgaz üzerinden yakacak desteği sağlanması,
 • Tüm kamu emekçilerine işe geliş gidişlerinde ücretsiz servis imkanı sunulması,
 • Servis imkanından yararlanamayan kamu emekçilerine Türkiye genelinde kamu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacakları aylık abonman kartı verilmesi,
 • Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi,
 • Göreve ilk başlayan kamu emekçilerine iki maaş tutarında “Hoş Geldin İkramiyesi” sağlanması,
 • Ücretsiz kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 5.000 TL tutarında kreş yardımı yapılması,
 • Çok düşük seviyelerde kalan harcırah ve seyyar görev tazminatının derece ayrımı yapılmadan günlük 377 TL’ye çıkarılması,
 • Eve dönüş minibüs parasını bile karşılamaya yetmeyen fazla mesai ücretinin (her fazla saat için 5,40 TL) aylık çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunan tutara çıkarılması,
 • Seçim öncesi verilen 3600 ek gösterge sözünün tutulması ve 1. Dereceye yükselen tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesi,
 • Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması,
 • Zorunlu BES kesintisinin kaldırılması,
 • Mevcut emekli maaşlarının yoksulluk sınırı temel alınarak artırılması,
 • EYT mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi,
 • Kadın çalışanların 20 hizmet yılı, erkek çalışanların 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olma hakkı kazanmaları,
 • Kademeli geçişle ilgili yaş hadlerinin uygulanmaması ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşın dikkate alınması,
 • Ek ödeme adaletsizliğinin ortadan kaldırılması, farklı kamu kurumlarında aynı unvanda çalışan tüm kamu emekçileri arasında ücret eşitliğinin sağlanması,
 • 4/C den 4/B ye geçen personelin mevcutta %20 olan ek ödeme tutarının kademeleri temel alınarak %70 ile %105 bandına çekilmesi.