Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, son dönemde yaşanan yüksek enflasyon ve düşük memur maaş zamlarını gündeme getirerek memurun alım gücünün düştüğünü ve geçinmekte zorlandığını söyledi.
Mevcut koşullarda memur ve memur emeklilerinin aldığı maaşla geçinmelerinin mümkün olmadığına vurgu yapan Necip Taşkın, yaşanan enflasyon karşısında reel olarak maaşları düşmüş olan dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin reel olarak alım gücünün düştüğünü ve hızla yoksullaştığını dile getirdi.

Bekar bir memurun bile geçinemediğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 12 bin lira maaş alan bir memurun elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, kira, beslenme, temizlik ve diğer zorunlu temel ihtiyaç maddeleri için para ayıramadığını, büyük kentlerde maaşın kiraya bile yetmediğini belirterek şunları ifade etti:

Memurlar Yoksullaşıyor

“Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklileri geçinemiyor. Yüksek enflasyon karşısında maaşları eriyor ve her geçen gün yoksullaşıyorlar. Memurlar kirasını ödemekte zorlanıyor ve diğer zorunlu temel ihtiyaç maddelerini karşılayamıyor. Reel anlamda alım gücünün düştüğü görülüyor. Bunun adı yoksullaşmaktır. Bugün en düşük maaşı memurlar ve memur emeklileri almaktadırlar. Enflasyon frenlenmelidir. Temmuz ayında bu yoksullaşmaya “dur” denmeli, memur ve memur emeklilerinin reel olarak alım gücü artırılmalı, bugüne kadar eriyen maaşları telafi edilmelidir. 

Dövizdeki hareketliliğin akaryakıta yansıması a’dan z’ye her şeye zam anlamına gelmektedir. Enflasyon karşısında maaşların eriyerek gerilemesi reel olarak satın alma gücünün azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin aldığı maaş ancak kirasını karşılayabilmektedir. 

Enflasyonun üstünde insanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz

Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin insanca yaşayabilecekleri bir ücrete kavuşturulması zorunludur. Anayasa ile güvence altına alınan insanca yaşama hakkı ile çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışanları korumak ve elverişli ekonomik bir ortam yaratmak üzere gerekli tedbirleri almak devletin Anayasal görevidir. Bu çerçevede; sendika olarak ilk defa 2022 yılında kamuoyu ile paylaştığımız ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın seçim öncesi söz verdiği “büyük kentlerde yaşayan memurlara kira yardımı ve büyükşehir tazminatı verilmesini”, Temmuz ayında memur maaşlarına %50 net zam ve refah payı verilmesini,  vergi diliminin yükseltilmesini, vergi oranının %15’te sabitlenmesini, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmak suretiyle adil bir vergilendirme sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Bunun aksi, memurun enflasyonun altında ezilmesine ve yoksulluğunun artmasına neden olacaktır ki hukuki ve vicdani açıdan kabul edilmesi mümkün dahi olmayacaktır.”

Sandık kurulu başkanı ve memur üyeye ödenecek ücret yevmiye sayısı YSK tarafından açıklandı Sandık kurulu başkanı ve memur üyeye ödenecek ücret yevmiye sayısı YSK tarafından açıklandı