Memur Sen, başlayacak olan 7. Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde memurlar için taleplerini açıkladı. 120 maddeden oluşan talep listesinde bulunan memur maaş zammı ile ilgili talepler şöyle:

Bakanlık açıkladı emekli bayram ikramiyesi hesaba ödeme tarihi belli oldu Bakanlık açıkladı emekli bayram ikramiyesi hesaba ödeme tarihi belli oldu

MADDE 11 – KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARINDAKİ ARTIŞLAR

 • (1) Kamu görevlilerinin aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ve 31.12.2023 tarihi itibariyle uygulanmakta olan AYLIK KATSAYISI, YAN ÖDEME KATSAYISI, TABAN AYLIK KATSAYISI/TUTARI İLE EK ÖDEME ve diğer maaş kalemlerinde aşağıda belirtilen oranlarda/tutarlarda artış yapılır.

31.12.2023 tarihi itibariyle uygulanan aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları;

 • a) 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere %25,
 • b) 01.04.2024 tarihinden geçerli olmak üzere %10,
 • c) 01.07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere %15,
 • d) 01.10.2024 tarihinden geçerli olmak üzere %10,
 • e) 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere %15,
 • f) 01.07.2025 tarihinden geçerli olmak üzere %15,

artırılır.

Aylık, Ücretler ve Sair Ücret-Maaş Unsurlarına ve Artışlarına İlişkin Hükümler

 • (2) (a) Sözleşmeli Personelin Ücret Tavanı; 399 sayılı KHK’nın 3’üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen ve 31.12.2023 itibariyle uygulanmakta olan SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET TAVANI, birinci fıkrada belirtilen artış oranları (katsayı artışları ile ek ödeme ve taban aylık tutarlarındaki ilave artışlar) yansıtılmak suretiyle aynı oranda artırılır.
 • (b) 2024 yılında geçerli olmak üzere Sözleşmeli Personellerde Temel Ücret Gruplarından birinci grupta olanların tavanı %15, ikinci grupta olanlar %10, üçüncü grupta olanlar %5 puan ilave olarak uygulanır.

MADDE 12 – ENFLASYON FARKI ÖDEMESİ

(1) Tüketici fiyatları endeksindeki artış, memur maaş ve ücretlerine toplu sözleşmede öngörülen dönemsel artışı aştığı aydan geçerli olmak üzere ve her ay için en az 2 puan yansıtılmak suretiyle takip eden ayın 15’inden itibaren her ay maaş ve ücretlere yansıtılır.

MADDE 13 – EMEKLİ OLANLARA ÖDENEN TAZMİNAT

 1. (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (25.000) olarak uygulanır.
 2. (2) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile

proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilip sözleşmeleri emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlanması sebebiyle sona erenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrası hükmü uygulanır.

MADDE 14 – MÜZE ARAŞTIRMACISI, ARŞİVCİ, FOLKLOR ARAŞTIRMACISI,
KÜTÜPHANECİ, KİTAP PATOLOĞU VE SOSYOLOGLARIN ZAM VE TAZMİNATLARI

 1. (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (c) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez