Sandık kurulu başkanı ve memur üyeye ödenecek ücret yevmiye sayısı YSK tarafından açıklandı Sandık kurulu başkanı ve memur üyeye ödenecek ücret yevmiye sayısı YSK tarafından açıklandı

İstinaf'tan evini kiraya veren ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar. ‘5 yıl dolmadan kiralar artırılabilir mi?’ sorusu yanıt buldu. 

Ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiren önemli bir karar istinaf Mahkemesi tarafından alındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi'nin 2023/845 esas numaralı kararı, kira hukuku alanında önemli bir çok önemli karar olarak gündeme düştü. Mahkeme tarafından alınan bu önemli kararla, ev sahiplerinin 5 yıl beklemeden kira bedellerini "uyarlama davası" aracılığıyla güncelleme olanağına kavuştuğu belirtiliyor.

Son yıllarda kira fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlar ev sahipleri ile kiracıları zaman zaman karşı karşıya getiriyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin konuyla ilgili olarak aldığı karar, ev sahiplerinin 5 yıl beklemeden kira bedellerini güncelleme imkanı sağlayan yeni bir yol açıyor.

Kira Uyarlama Davası Sonuçlandı

Mahkeme tarafından akın zamanda alınan kararla, ev sahiplerine, kiralananın özellikleri ve dış etkenler göz önünde bulundurularak, beş yıl beklemeden kira bedelini güncelleme olanağı tanıyan bir "kira uyarlama davası" açma imkanı veriyor. 

Kiracıların Karşılaşabileceği Riskler Neler

Mahkemede görüşülen uyarlama davasının sonucu, kiracılar için de bazı riskleri beraberinde getiriyor. Örneğin, bir kira uyarlama davasında karar kiracı aleyhine çıkarsa, kiracı, dava süresince biriken kira farkını girdin mi ödemek zorunda kalabilir. Özellikle yüksek kira bedeli talep edilen durumlarda, kiracılar için maddi bir yük oluşturabiliyor.

İstinafın bu kararı, Yargıtay'ın daha önceki bazı kararlarıyla çelişebileceği ise uzmanlar tarafından belirtiliyor. Eğer Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesinin bu kararına karşı çıkarsa, bu durum ev sahipleri için hukuki bir belirsizliğe yol açabileceği düşünülüyor.

Uzmanlar, mahkemeye intikal eden bu tür davaların, kiracıların elini daha da zorlayabileceğini öngörüyor. Tarafların hukuki destek alması ve güncel gelişmeleri yakından takip etmesi, bu süreçte kritik önem arz ediyor.