Eğitim Bir Sen EBS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme ile ilgili sınav ve mülakat açıklaması geldi. Sendika tarafından yapılan açıklama ve haberin detayları şöyle:

02/EBS/614/1635 sayılı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Genel Sekreter Talat Yavuz imzalı resmi yazıda

''Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığınız merkez ve taşta teşkilarında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık kadroları için görevde yükselme sınavı 9 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilerek sınav sonuçları açıklanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığından Öğretmenlere ek ders ücreti zammına yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığından Öğretmenlere ek ders ücreti zammına yanıt

Ancak Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gerekli olan sözlü sınav tarihi halen açıklanmamış; bu itibarla da atamaya esas başarı puanları belirlenemediği için münhal kadrolara henüz bir atama yapılamamıştır. Diğer taraftan bahse konu yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, münhal kadrı sayısından çok fazla olmadığı görülmektedir. Yine geçmiş dönemlerde yazılı sınav puanlarının aynısı sözlü sınav puanı olarak verilmek suretiyle sözlü sınav başarı puanına erişemeyen adayların varlığı, sözlü sınava katılacak adaylarda bir endişe kaynağı oluşturmaktadır.
Bu kapsamda, geçmiş yıllarda olduğu gibi münhal kadrolara atama ihtiyacının öncelikle gözetilerek eleme eksenli bir sözlü sınav yerine yazılı sınav puanını esas almak suretiyle münhal kadrolara uygun adayların belirlenmesi eksenli bir sözlü sınav sürecinin yürütülmesi yerinde olacaktır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile bu sınavlara dayalı atamalar, kariyer yolcuklarında bir üst görevlere atanmak isteyen kamu görevlilerine takdirle karşılanmakta; bu sınavlar liyakat ve kariyer ilkelerine hayat vermektedir. Bu itibarla, öncelikle görevde yükselme sözlü sınav tarihleri ile atama takviminin belirlenmesi, bu süreçte adayların yazılı sınav sonuçlarının öncelikle gözetilmesiyle atama ihtiyacı, hakkaniyet ve adalet ilkelerini esas alan sözlü sınav değerlendirmelerinde bulunulması konusunda gereğini arz ederiz.'' denilmiştir.