Emekliye ve memura ek ödeme Maaş zammı 8.077 lira ilave ödeme meslek meslek zamlı maaşlar Emekliye ve memura ek ödeme Maaş zammı 8.077 lira ilave ödeme meslek meslek zamlı maaşlar

Memur maaşlarına ve emekli maaşlarına 5.000 TL seyyanen zam, yüzde 17,96 refah payı, lojman ya da kira desteği ve çeşitli kalemlerde artış için açıklama geldi. Memur maaşlarının enflasyon karşısında alım gücü kaybı yaşaması nedeni ile memur ve emekli maaşlarına ara zam, ek zam, refah payı, seyyanen zam gibi adlar altında yeni destek zammı gündemdeki yerini koruyor. SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz'den, Tüm memurlara 5.000TL seyyanen zam, kira ya da lojman desteği ve çeşitli kalemlerde maddi destek için açıklama geldi. İşte o açıklama ve haberin detayları:

ARTIK VAAD İSTEMİYORUZ. TBMM KAPANMADAN ÖNCE TALEPLERİMİZ KARŞILANMALI.

Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ yaptığı basın açıklamasında, 

"Ücretleri açlık sınırına inmiş Devlet memurlarının, yıllardır çözülmeyen ve göz ardı edilmiş sorunlarının çözümü için çaba gösteriyoruz, yetkilileri ve siyasileri bilgilendiriyoruz, dosyalar halinde raporlar sunuyoruz. Artık vaat duymak istemiyoruz. TBMM kapanmadan önce çıkarılacak torba yasa içerisinde sorunlarımızın çözümlenmesini istiyoruz." dedi.

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ yaptığı basın açıklamalarına şöyle devam etti. "TBMM kapanmadan önce çıkarılacak torba yasa kapsamında;

"Eşit işe eşit ücret" politikası kapsamında çıkarılan 666 sayılı KHK ile bozulan ücret adaletinin ve nimet-külfet dengesinin yeniden sağlanması için 666 sayılı KHK'nın 1'inci maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen EK-12'nci madde iptal edilmeli, iptal edilmiş ödemelerin tamamına tekrar işlerlik kazandırılmalı, ücretlerde bozulan adalet ve hakkaniyet yeniden sağlanmalıdır.

3600 ek gösterge adaletsizliği giderilmeli, birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ayırımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmeli, polis, bekçi, uzman erbaş ve astsubay emeklilerine verilen 1200 TL ek ödeme birinci dereceye gelemeyen tüm memur emeklilerine de verilmeli, ayrıca 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan memurlar ile 15 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan 5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sistemi eşitlenmelidir.

Kamunun kanayan yarası Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, mevcut personel eğitim ve mesleklerine uygun diğer sınıflara atandırılmalıdır.

Kamuda uzmanlığı ve hakkaniyeti sağlamak amacıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı Maddesinde, "Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı", "Mali Hizmetler Sınıfı", "Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı" ve "Adalet Hizmetleri Sınıfı" ihdas edilmelidir.

211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu tarafından verilen sorumlulukların karşılığı olarak 926 sayılı Kanunun Ek-17/C maddesi kapsamında daha önce verilmekteyken kaldırılan ve söz verilmesine rağmen yıllardır geri getirilmeyen "Sivil Memur Tazminatı" Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurlara tekrar ödenmeye başlanmalıdır. Torba yasa çerçevesinde üniformalı personele bazı mali hakların verileceğine dair söylemlerin yayıldığı şu dönemde Memurlar göz ardı edilmemeli, ayırımcılık ve adaletsizlik yapılmamalıdır.

EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında oldukça artan iş yükü nedeniyle oluşan mağduriyetlerin tazmin edilmesi, diğer kurumlardaki emsallerine oranla düşük maaş alan personelin moral ve motivasyonun artırılması, nimet külfet dengesinin sağlanması için daha önce kaldırılan ikramiye ve havuz parası karşılığında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152'nci maddesine "Sosyal Güvenlik Kurumu kadro ve kuruluşunda yer alan personele, özel hizmet tazminatlarının %50 artırımlı ödenmesi" veya "Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline %50 oranında Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi" hükmünün eklenmesi sağlanmalıdır.

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen tazminat ve ücretlerin benzeri şekilde bu kurumlarda görevli sivil devlet memurlarına da "Asayiş Tazminatı" verilmelidir.

Görev ve sorumluluklarının önemini son depremlerin de ortaya koyduğu Kamu Mühendislerinin mali hakları kapsamında özel ve ek özel hizmet tazminatları, iş güçlüğü, iş riski ve görev tazminatları, ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları, doktor ve hakim-savcılar gibi artırılmalı, ücretlerde on yıl önceki denge korunmalıdır.

Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi vb. kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmini için "Mali Hizmetler Tazminatı" verilmelidir.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sivil Devlet memurları ile Ticaret Bakanlığında görevli Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurlarına, taşınan riskler karşılığında yılda 45 gün olacak şekilde "Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma)" verilmelidir.

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi kurumlarda görevli "Kurum Tabiplerinin" ve "Sağlık Çalışanlarının" göz ardı edilen mali hakları Sağlık Bakanlığındaki emsalleri ile eşitlenmeli, bozulan adalet giderilmelidir.

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ açıklamaları kapsamında son olarak şunları ifade etti;

"EYT gibi 2.250.000 kişiyi ilgilendiren ve mali yükü yüksek olan bir düzenlemenin yapılmış olması bizleri heyecanlandırmakta, yukarıda belirtilen konuların mali yüküne bakıldığında "devede kulak misali" olduğu görülmektedir. Yasal düzenlemelere ilişkin her türlü veri ve raporlar dosyalar halinde kurumlara, yetkililere ve siyasi partilere gönderilmiştir. Bir kamuoyu ve konulara ilişkin kurumlar ve siyasilerde geniş bir hafıza oluştuğunu biliyorum. İstenilmesi halinde bu raporları tekrar verebiliriz. Yeter ki memurlar yok sayılmasın, yeter ki adalet sağlansın, yeter ki yılların sorunları ve mağduriyetleri çözülsün."

MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ MAAŞINA 5.000 TL SEYYANEN ZAM

Memur ve emeklilerinin ücretlerinin dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırına getirilebilmesi için acilen 5.000 TL seyyanen zam verilmeli, son iki yıldaki ülkenin büyümesinden oluşan yüzde 17,96 oranındaki refah payı ile lojman tazminatı ve konut yardımı verilmeli, giyecek yardımı, yiyecek yardımı ve harcırahlar piyasa koşullarına göre güncellenmelidir.