14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi, memurların 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfı, vergi dilimi, maaş zammı, ikramiye sorunu çözülmeli
Kamu çalışanları ve emeklileri yaşadıkları sorunların çözümünü bekliyor. Aileleri ile birlikte yaklaşık 20 milyonluk bir kitleyi oluşturan memur ve emeklilerin sorunları görülmeli, çözümler hayata geçirilmelidir.

BASK Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ memurların bekleyen sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi bekleyen sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamaları şöyle;


1    EN DÜŞÜK MAAŞ YOKSULLUK SINIRINA ÇIKARILMALIDIR

Yıllardır yapılan toplu sözleşmelerde verilen artışlar günü geldiğinde TÜİK enflasyonunun dahi altında kalmıştır. TÜİK enflasyonunun çarşıdaki ,pazardaki fiyatlarla uyuşmaması nedeniyle verilen artışlar gerçek artışların yanında çok az kalmış ve sabit gelirlilerin alım gücü azalmıştır. 

20 ilde son dakika FETÖ operasyonu: 70 gözaltı var 20 ilde son dakika FETÖ operasyonu: 70 gözaltı var

Ortalama memur maaşının açlık sınırına yakın olduğu günümüzde kamudaki adalet terazisi de şaşmış, aynı kategoriye girebilecek farklı meslek gruplarının ücretleri arasında da uçuruma neden olmuştur. Bu haksızlıkları giderebilmek için en düşük maaş yoksulluk sınırına getirilmeli, kamuda maaş dengesizliği giderilmelidir.

2-    İKRAMİYE MEMURLARA DA VERİLMELİDİR

Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her yıl yarım aylıkları tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir.

2018’de yapılan düzenleme ile de tüm emekliler bayramda ikramiye almaktadır. Bu durumda kamuda ikramiye almayan tek kesim memurlardır.

Devletin çalışanlar arasında ayrım yapmaması gerekmektedir. Bu nedenlerle kamudaki tüm işçilerin aldığı, tüm emeklilerin aldığı ikramiyeden memurlar da yararlanmalıdır.

3-    KATSAYI VE EK GÖSTERGE  ADALETSİZLİĞİNE SON VERİLMELİDİR

Kamuoyunda 3600 ek gösterge sorunu olarak bilinen katsayı ve ek gösterge adaletsizliğine çözüm bulmak amacıyla yapılan düzenleme başta yönetici konumundaki şeflerimiz olmak üzere birçok kamu görevlisini saf dışında bırakmıştır. Çözümü çok basit olan yeni yapılacak düzenleme ile birlikte 1. Dereceye düşen tüm kamu çalışanları 3600 ek göstergeden yararlanmalıdır.

4-    YARDIMCI HİZMETLER SINIFI YHS KALDIRILMALIDIR

Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmelerinden sonra özellikle anlamı kalmamış olan,   zaten tamamına yakını lise, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış olan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin bu sınıf kaldırılarak eğitim durumlarına uygun memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmalıdır.

5-    VERGİ MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİDİR

Kamu çalışanlarının almış oldukları ücretlerden zaten %15 vergi kesilirken yılın ilerleyen aylarında vergi dilimi nedeniyle kesilen oranlar artarak verilmiş olan artış fazlasıyla geri alınmaktadır. Vergi dilimi nedeniyle yılın başında alınan maaş ile yılın sonunda alınan birbirini tutmamakta ve her ay azalmaktadır. Tüm kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi mağduriyetine, vergi oranının % 15’te sabitlenmesi ile son verilmelidir.