Allah (C.C.) insanı sadece ve sadece kendisine kulluk etmesi için, kendisinin emir ve yasaklarına uyması için yaratmıştır.

İnsana bunun için özgür irade vermiştir.

Bu özgür irade geçici bir müddet bu dünya hayatı için geçerli: Ortalama 60-70 sene. Sonrası ya cennet, ya cehennem...

Üstad'ın dediği gibi;

“Ya İslam’la yükselir, 

Ya inkarla çürürsün.

Bu yol mezarda bitmiyor, 

Gittiğinde görürsün.”

MÜSLÜMANLARI TAHRİK ETMEK İÇİN 

Özellikle bu gavurlar ve kafir takımı, Ramazan ayı her geldiğinde illaki bir kudurur...

Fakat artık iyice azıttılar…

Yüce Kur’anımıza, Allah (C.C.) kelamına sürekli saldırır hale geldiler.

Bu da artık son noktaya geldiklerinin göstergesi.

Kalplerinde Kuran-ı Kerim aşkı yerine kin, nefret, irin barındıran alçaklar, sefiller, lağım çukuru fikirliler ve beyni çukurlaşmış, kalbi çukurlaşmış, şeref yoksunu pespayeler tarafından; Allah'ın (C.C.) kelamına, dünyanın en şerefli kitabına, en asil ve gerçek değeri hiçbir kitap ile asla ölçülemeyecek kadar değerli olan hazineye, Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimimize yine provokatörce, bu kez Danimarka’dan, İsviçre'den, Hollanda'dan alçakça saldırı haberleri gelmeye devam ediyor ve biz büyük bir esefle öğreniyoruz: Yine, dünyanın en aşağılıklarından, en şeref yoksunlarından, en sefillerinden, en çukurlarından, en kifayetsizlerinden biri, hadsizce Allah'ın (C.C.) kitabını yakmış...

Bu kişilere ve bu tür olaylara kendi sınırları içinde göz yuman ülkeler de aynı rezilliğin, aynı kepazeliğin, aynı çukurlaşmanın, aynı hadsizliğin ortağıdır.

KUDURUN DÜNYANIN EN AŞAĞILIK SEFİLLERİ 

Siz kudursanız da, apırsanız da, köpürseniz de, sefil beyniniz çatlasa da, patlasa da Yüce Allah (C.C.) nurunu hiç şüphesiz tamamlayacaktır.

Sizler kuduz gibi saldırmaya devam edin. İslam’ın nuru asla sönmeyecektir.

MÜSLÜMAN TEPKİSİNİ ORTAYA KOYMAK ZORUNDADIR 

Müslüman kişi, Allah'tan (C.C.) başka kimseden korkmaz, 

Allah'tan (C.C.) başkasına asla boyun eğmez. 

Müslüman kişiye Allah (C.C.) yeter.

Müslüman kişi sadece Allah’a (C.C.) sığınır.

O yüzden her bir müslüman, bu tür sefillere, alçaklara, şeref yoksunlarına karşı tepkisini -provokasyonlara gelmeden- meşru çerçevede göstermek ile mükelleftir.

Ben de kalemim ile tepkimi ortaya koyuyorum. 

İnşallah gün gelir tepkimi daha gür şekilde, söz ile, daha güçlü şekilde de el (kudret) ile gösteririm…

Allah'ın (C.C.) Yüce Kitabı’na, Sevgili Peygamberimiz’e (S.A.V) ve İslam dinine açıkça saldırma ile ifade özgürlüğü olmaz.

Kendi inancından farklı bir inanca saldırmak ve bu saldırılara ifade özgürlüğü demek en basit anlamda adiliktir ve aşağılık çukurlaşmanın ta kendisidir.

Çukurlaşmanın adı hiçbir zaman ifade özgürlüğü olamaz.

Bu, açıkça düşmanlıktır!

Tekrar ediyorum;

İfade özgürlüğü adı altında yapılan bu hadsizlik alçaklıktır, şeref yoksunluğudur.

Buna müsaade eden ülkeler ve bu ülke liderleri, bu çirkin olaya hiç ses çıkarmazlarsa, bu alçaklığa aynen onlar da ortaktır.

Ne demiş Üstad; 

“Deden bile söndüremedi, 

İslam’ın nurunu!

Sen mi söndüreceksin, 

Ebu Cehilin torunu?”

Yaz saati uygulamasında değişiklik talebine Bakan Bayraktar‘dan açıklama Yaz saati uygulamasında değişiklik talebine Bakan Bayraktar‘dan açıklama

Siz mi söndüreceksiniz Kur’an'ın nurunu dünyanın en aşağılık, en sefil insanları?

Dr. Meryem ÇILDIR