MEB'den İYEP'te görevlendirme görüş yazısı MEB'den İYEP'te görevlendirme görüş yazısı

2023 yılında uzman öğretmen ve başöğretmen tazminatı kaç TL olacak. Uzman öğretmenlerin yararlanacağı özel hizmet tazminatında, ek özel hizmet tazminatında en önemli gösterge maaş katsayısıdır. Maaş katsayısı bugün itibariyle 0,333603 olarak uygulanmaktadır.

2023 yılı Ocak ayında memur maaşlarına toplu sözleşmede sendika ile hükumet yetkilileri arasında imzalanan mutabakat gereği enflasyondan kaynaklı hiç artış olmasa dahi yüzde 8 oranında zam yapılacak. %8'lik zammın uygulanması sonucunda maaş katsayısı 0,333603'ten 0,360291'e yükselecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesinin hükmü gereğince uzman öğretmen ve başöğretmenlere şu oranda ilave özel hizmet tazminatı verilmektedir.

"Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;
a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 120’sine,
b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 60’ına,"

Yukarıde belirtilen oranlar en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanmakta ve sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Önceden en yüksek devlet memur ile müsteşar kast ediliyordu ancak artık En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılıyor. Burada da hesaplama olarak, en yüksek gösterge olan (1500) ve en yüksek ek gösterge olan (8000) tutarı 1500+8000 rakamlarının toplamı, memur maaş katsayısı ile çarpılmaktadır. Çarpım sonucu çıkan tutar ise en Yüksek Devlet Memuru Aylığı olarak adlandırılmaktadır. Son ek gösterge kanunu düzenlemesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının ek göstergesi artırılmasına rağmen bu artışın en yüksek Devlet memuru aylığı hesaplamasında dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

En yüksek devlet memuru aylığı nasıl hesaplanır

2023 yılı Ocak ayı itibariyle en yüksek Devlet memuru aylığı şöyle olacak (Yüzde 8 zamma göre hesaplama yapılmıştır)
= (Gösterge+ Ek gösterge) X Maaş katsayısı
= 9500 x 0,360291
= 3.422 TL'dir.

Uzman öğretmenler için tazminat hesabı şöyle yapılır:

En yüksek Devlet memuru aylığı X Uzman öğretmenlik tazminat oranı
3.422 X %60= 2.053 TL

Başöğretmenlik için tazminat hesabı şöyle yapılır

3.422 X %120= 4.107 TL

Tazminatlardan sadece damga vergisi kesilmekte, bunun dışında tazminatlar herhangi bir vergiye tabi değildir. Bu nedenle hesaplanan bu tutarlardan sadece binde 759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Not: Yukarıda yapılan hesaplama, 2023 yılındaki toplu sözleşme zammı dikkate alınarak yapılmıştır. Oluşacak enflasyondan farkı hesaplamaya dahil edilmemiştir.