Sözleşmeli öğretmenlere kadro ve 3600 ek gösterge için MHP'den yeni teklif

Öğretmenlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler öncesinde vaatte bulunduğu diğer meslek grubu memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine yeni tekli verildi. İşte MHP'nin TBMM'ye verdiği teklifin detayları:

Sözleşmeli öğretmenlere kadro ve 3600 ek gösterge için MHP'den yeni teklif
18 Aralık 2019 - 12:52
Öğretmenlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler öncesinde vaatte bulunduğu diğer meslek grubu memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine yeni tekli verildi. İşte MHP'nin TBMM'ye verdiği teklifin detayları:
MHP GRUBU ADINA MEHMET TAYTAK (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin 4’üncü maddesine bağlı cetveller üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi ve yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum.
Memurlarımız 3600 ek gösterge beklemektedir
Değerli milletvekilleri, ülkemizin huzuru ve düzeni için gece gündüz fedakârca görev yapan Türk polis teşkilatımız, çocuklarımızın geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ve memurlarımız 3600 ek gösterge beklemektedir. Öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinde düzenlemeler yapılmalı, atanamayan öğretmenlerimize çözüm bulunmalıdır. Asgari ücret alan vatandaşlarımız ve tüm meslek gruplarının vergi kesintilerinde iyileştirmeye gidilmelidir.
MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşları bütçeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Bu vesileyle yüksek heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi hürmetle selamlıyorum.
Kamuda güvencesiz ve sözleşmeli personel çalıştırılması son bulmalı
Yönetim sisteminin kalitesi kadar, sistemi işletecek olan insan gücü kalitesi de önemlidir. On Birinci Kalkınma Planı’nda da vurgulandığı gibi, ehliyet ve liyakat esaslı bir yaklaşımla, memleketimizin tüm nitelikli insan gücünden etkin ve verimli şekilde yararlanmasını mümkün kılan bir personel rejimi inşa edilmeli ve bu yönde uygulama sergilenmelidir. Kamuda ücret adaleti sağlanmalı, statü ve istihdam karmaşası giderilmeli, kamu çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüme kavuşturulmalı, ek gösterge çalışması hızla tamamlanarak adaletsizlikler giderilmelidir. Kamuda güvencesiz, sözleşmeli, geçici vekil, fahri, ücretli ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması da son bulmalıdır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum