Liselerde sınıf tekrarı getiren düzenleme MEB tarafından yayınlandı Liselerde sınıf tekrarı getiren düzenleme MEB tarafından yayınlandı

-Bu yazıyı yazan yetkili görev ve yetki kullanımında tarafsızlığını koruyabiliyor mu?
-Sayın yetkili mesai süresi boyunca enerjisini ve emeğini İlçe MEM için mi yoksa bahsi geçen sendika için mi sarf ediyor?
-Eğitim çalışanlarının huzuru, iş barışı, tarafsızlık ilkesinin hakim olması ve  kurumlarda işlerin düzenli yürütülmesi için sendika ve resmi kurum kimliklerinin ayrışma zamanı gelmedi mi?
-Kurum yöneticilerinde devlete aidiyet, adalet ve liyakat kriterli ne zaman aranacak?
-Eğitimde kalite arayışı içindeyken, öğretmenleri kariyer basamakları sınavı ile sınarken kurum yöneticilerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarını sendika şubeleri gibi yönetmesi  bir çelişki değil mi?
-Devlette sadakat esastır, görev sadakatının adres değiştirdiği yöneticilerin yetkili olduğu kurumda başarı, kalite ve nitelik beklemek mümkün müdür?
 Kurumlardaki  yetkililerimiz sendika seçimleri ile meşgul olmayı bırakıp, eğitimdeki sorunların çözümü ile kafa yorarlarsa eğitimde kalite için ilk adım atmış olurlar.
Unutmayalım ki, makamlar keyfiyetimize sunulmuş kotuklar değildir. Devlet-i Ebed Müddet için  sadakat gösterilecek tek adres devletin kurumlarıdır. Adalet ve liyakatla görevi icra gerektirir.

Kadriye Demirel
Eğitimci Yazar