Göç İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı Göç İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

Milyonlarca memur ve emekli hükumetin artan kiralar karşısında kendilerini korumasını ve kira desteği sağlanmasını talep ediyor. Memur maaşına göre kat be kat oranda zam gelen kiralar memurları kara kara düşündürürken, Ağustos ayı ile birlikte başlayan 7. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde bu sıkıntının çözülmesi ve memurlara kira desteğinin sağlanması gündeme geldi. 

Milyonlarca memurun beklediği kira ödemesi görüşmelerde gündeme alınacak memurlar bu talebini pazarlık masasında savunacak. Memurlar için talep edilen teklifin 60’ıncı maddesi ile şartları taşıyan kamu görevlilerine kira yardımı yapılması talep ediliyor.

Yapılan teklifin 60. maddesinde;

“Kendilerine 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca konut tahsis edilmiş bulunanlar, muhtelif kanunlara göre kira yardımından yararlananlar, kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atanmış olanlar ile bunların eşleri hariç olmak üzere kamu görevlilerine 15.000 göstergesinin aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay aylıklarıyla birlikte kira yardımı yapılır. Eşlerden her ikisinin de kira yardımına müstehak olması halinde, kendilerinin tercihleri esas alınmak suretiyle, sadece eşlerden birisine ödeme yapılır. Bu yardım, sair ödemelerde aylık kavramına dâhil edilmez ve yardıma hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.” ifadesi bulunuyor.

Kira desteğine yömelik olarak yapılan bu teklife göre kamuya ait konutlarda oturmayanlar ile kira yardımı almayanlara 15.000 *0,509796 = 7.646,94 TL kira yardımı yapılması teklif edilmektedir. Bu teklifin kabul görme ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu düşünüyoruz.