Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 Aralık ayı Tebliğler Dergisi'nde Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede Değişiklik kararı yayımlandı. Aralık ayı tebliğler dergisinde yayımlanan karar aşağıdaki gibi

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Madde 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” eki çizelgenin “86” sıra numaralı bölümü ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.
Madde2  Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde3 -Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.