Öğretmenler Yüce Meclisimizde Temsil Edilmek istiyor


- Öğretmenler Eğitimin Her Kademesinde Bulunmuş Kendilerini Anlayan Mecliste Haklarını Gözetecek Öğretmen Kökenli Milletvekilleri İstiyor 
-Öğretmenler, sayısı 1 milyonun üzerindeki en büyük meslek grubudur. Bu bakımdan ülke nüfusunun yarıdan fazlasını doğrudan etkileme gücüne sahiptir.

MEB'e görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için çağrı MEB'e görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için çağrı


- Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisinde daha fazla temsil edilmek isteyen öğretmen camiası, parti gözetmeksizin,  sahada öğretmenlik/idarecilik yapmış, öğretmenler odasının havasını teneffüs etmiş, kısacası eğitim her kademesinde görev alarak eğitimin tüm problemlerini bilen ve öğretmenlerin taleplerine hakim milletvekili istiyor. 


- Öğretmenler mecliste seslerinin çıkmasını,sorunlarının yüce mecliste görüşülüp olumlu bir şekilde karara bağlanmasını istiyor. 

Bundan böyle öğretmenler parti ayrımı yapmaksızın aday gösterilecek öğretmenlere oy kullanarak yanında olacaklardır.