Öğretmenlerin ek ders ücretleri, ek ders saati üzerinden belirlenir ve genellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bir tarifeye göre ödenir. Ek ders ücretleri, öğretmenlerin fazla mesai olarak kabul edilen ek ders saatlerindeki çalışmalarını karşılamak amacıyla verilir. 

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik

Ek ders ücretleri, öğretmenlerin maaşlarına ek olarak ödenen bir gelir kalemidir. Ancak, öğretmenlerin ek ders ücretleri genellikle mevcut bütçe çerçevesinde belirlenen bir tutara tabidir. Bu nedenle, ek ders ücretlerinde yapılacak bir zam, genellikle bütçe imkanları ve ekonomik koşullar dikkate alınarak kararlaştırılır.

Ek ders ücretlerinin artırılması talebi sıklıkla öğretmenler tarafından dile getirilen bir konudur. Öğretmenler, ek ders saatlerinde yaptıkları çalışmaların yoğunluğu ve değeri nedeniyle daha yüksek ücretler talep etmektedir. Ancak, bu talebin yerine getirilmesi, bütçe planlaması ve diğer kamu hizmetlerinin finansmanı gibi faktörlerin dikkate alınması gereken karmaşık bir süreçtir.

Ek ders ücretlerinin artırılması yerine, öğretmenlerin genel maaşlarının artırılması veya çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi farklı yöntemler de düşünülebilir. Ancak hükumet Temmuz ayında memur maaşını en düşük 22 bin TL yapacağını kamuoyuna defalarca deklere etti.
Bu durumda öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerine zam yapılarak öğretmenlerin alım gücünün artırılması eğitim camiasının beklentileri arasındadır.

Bu nedenle temmuz memur maaş zam oranının öğretmenlerin tüm gelir kalemlerine yansıtılmasının ardından, öğretmenlerin ek ders ücretlerine %50 zam yapılması öğretmenler açısından büyük memnuniyet yaratacak ve en azından maddi olarak hak ettiği gelire bir nebze daha yaklaşmış olacaktır.