Seçimler sonuçlandı. memurlar ise hükumetin memurlara yönelik sözlerini icraata dökmesinin yanısıra bazı beklentilerinin de karşılanmasını istiyor. Peki memurlar hükumetten ne bekliyor. Memurların seçim sonrası talepleri neler? İşte madde madde o talepler:

1- En düşük memur maaşının yoksulluk sınırı olan 33.000 TL'nin üzerine çıkarılmalıdır

Yoksulluk sınırı, bir bireyin veya ailenin temel yaşam masraflarını karşılayabilmesi için gereken asgari miktardır. Bu miktar, ülke, bölge veya şehirdeki yaşam maliyetlerine, gelir dağılımına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Memur maaşlarının yoksulluk sınırıyla uyumlu hale getirilmesi talebi, memurların ve ailelerinin daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalarını ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini amaçlar. Ancak, memur maaşlarının belirlenmesi ve düzenlenmesi, birçok faktörü içeren karmaşık bir süreçtir.

Maaşlar, hükümet politikaları, bütçe olanakları, ekonomik durum, sosyal yardım politikaları ve kamu personeli düzenlemeleri gibi bir dizi etkeni dikkate alarak belirlenir. Memur maaşlarının artırılması veya en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılması kararı, bu faktörlerin değerlendirilmesi ve müzakereler sonucunda alınır.

Yoksulluk sınırı seviyesine ulaşmak için memur maaşlarının artırılması talebi, gelir dağılımı, ekonomik sürdürülebilirlik ve bütçe olanakları gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurmayı gerektirir. Bu tür talepler, yetkililer, sendikalar ve ilgili paydaşlar arasında yapılacak müzakereler ve anlaşmalar sonucunda ele alınmalıdır.

Sonuç olarak, memur maaşlarının yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılması talebi, memurların ve ailelerinin daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalarını amaçlar. Bu talep, birçok faktörü dikkate alarak değerlendirilmeli ve yetkililer tarafından adil bir şekilde ele alınmalıdır.

2- Bayram ikramiyesi memurlara da verilmelidir. 

Bayram ikramiyesi, memurlara özel dönemlerde ek bir maddi destek sağlamak amacıyla verilen bir ödemedir. Bayram ikramiyesi, genellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi önemli dini bayramlarda memurlara yapılan bir ödemedir.

Bayram ikramiyesi, memurların ekonomik refahını artırır, bayram harcamalarını karşılamalarına yardımcı olur ve motivasyonlarını yükseltir. Ayrıca, bayram ikramiyesi, memurlara yönelik bir sosyal yardım niteliği taşır ve çalışanların maaşlarına ek olarak sunulan bir destektir.

Bayram ikramiyesi uygulaması, ülke hükümetinin politikalarına ve kamu personeli düzenlemelerine bağlı olarak değişir. Bazı ülkelerde bayram ikramiyesi zaten mevcutken, bazılarında ise müzakereler ve anlaşmalar sonucunda memurlara bayram ikramiyesi verilmesi kararlaştırılabilir.

Bayram ikramiyesinin miktarı ve dağıtım şekli, yetkililer, sendikalar ve ilgili paydaşlar arasında müzakereler sonucunda belirlenir. Bütçe olanakları, ekonomik durum ve sosyal yardım politikaları dikkate alınarak adil bir dağıtım sağlanır.

Sonuç olarak, memurlara bayram ikramiyesi verilmesi, ekonomik refahlarını artırma, bayram harcamalarını karşılamalarına yardımcı olma ve motivasyonlarını yükseltme amacını taşır. Bayram ikramiyesi uygulaması, ülkenin hükümet politikaları ve kamu personeli düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmeli ve memurlara da iki bayramda birer ikramiye ödenmelidir.

Önder Kahveci’den memur maaşlarına refah payı zammı açıklaması Önder Kahveci’den memur maaşlarına refah payı zammı açıklaması

3- 3600 ek gösterge 1. dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir

600 ek gösterge, memurlar arasında özellikle emeklilikte bir maaş artışı sağlayan bir düzenlemedir. Bu düzenleme, memurların maaşlarının artırılması ve daha adil bir maaş düzeninin sağlanması amacını taşır.

3600 ek gösterge, özellikle yüksek eğitimli ve nitelikli memurların maaşlarının yükseltilmesini hedefler. Mevcut düzenlemelerde, memurların görevlerine ve unvanlarına göre belirlenen bir gösterge tablosu bulunmaktadır. 3600 ek gösterge, memurların görevlerinin ve sorumluluklarının daha fazla dikkate alınması ve buna bağlı olarak maaşlarının yükseltilmesi anlamına gelir.

Ancak, 3600 ek gösterge uygulaması, her ülkede farklılık gösterir ve hükümet politikalarına, ekonomik duruma ve bütçe olanaklarına bağlı olarak belirlenir. Her memura 3600 ek gösterge verilmesi talebi, bütçe etkileri, ekonomik sürdürülebilirlik ve adalet dengeleri gibi faktörler göz önünde bulundurularak ele alınmalıdır.

Ayrıca, memurlara 3600 ek gösterge verilmesi talebinin nasıl karşılanacağı, hükümet politikaları, bütçe planlaması ve kamu personeli düzenlemeleriyle ilgili bir konudur. Bu tür düzenlemeler, yetkililer, sendikalar ve ilgili paydaşlar arasında yapılacak müzakereler ve anlaşmalar sonucunda belirlenir.

Sonuç olarak, 3600 ek gösterge talebi, memurların maaşlarının artırılması ve daha adil bir maaş düzeninin sağlanması amacı taşır. Ancak, bu taleplerin nasıl karşılanacağı, hükümet politikaları, ekonomik durum ve bütçe olanakları gibi faktörlere bağlıdır ve yetkililer tarafından değerlendirilmeli ve 1. derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmelidir.

4- Memurlara “Disiplin affı” yeniden getirilmelidir. 

emurlara yönelik disiplin affı talebi, disiplin cezalarıyla karşılaşmış memurların cezalarının kaldırılması veya hafifletilmesi isteğini ifade eder. Disiplin affı, memurların geçmişte yaptıkları disiplin suçlarından dolayı uğradıkları cezaların affedilmesini veya etkisinin azaltılmasını amaçlar.

Disiplin cezaları, kamu personelinin görevlerini etik ve yasal bir şekilde yerine getirme sorumluluğunu korumak ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için kullanılan bir araçtır. Disiplin cezaları, disiplin suçlarının türüne, ciddiyetine ve tekrarına bağlı olarak verilir ve memurun kusurunu ortaya koymayı amaçlar.

Disiplin cezalarının affedilmesi veya hafifletilmesi, bazı durumlarda gündeme gelebilir. Örneğin, adaletin sağlanması, memurun geçmişteki suçlarından ders alması, iyileşmesi ve tekrar suç işlememesi gibi nedenlerle disiplin affı talepleri ortaya çıkabilir.

Ancak, disiplin affı talepleri dikkatle değerlendirilmeli ve adalet, kamu güveni ve disiplinin korunması dikkate alınmalıdır. Disiplin affı kararları, memurların geçmiş performansları, tekrar riski, kamu güvenliği ve adaletin sağlanması gibi faktörler göz önünde bulundurularak verilmelidir.

Disiplin affı konusu, hükümet politikaları ve kamu personeli düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir. Bu tür taleplerin, ilgili otoritelerle müzakereler ve değerlendirmeler yoluyla ele alınması ve sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi önemlidir.

Sonuç olarak, memurlara yönelik disiplin affı talepleri, geçmişte yaptıkları disiplin suçlarından dolayı uğradıkları cezaların affedilmesi veya hafifletilmesi isteğini ifade eder. Bu talepler, adalet, kamu güveni ve disiplinin korunması açısından dikkatlice değerlendirilmeli ve ilgili otoriteler tarafından adil bir şekilde ele alınmalıdır.

5- Memura aile yardımlarında (eş ve çocuk yardımlarında) artış yapılmalıdır. 

Memurlara yönelik aile yardımlarının artırılması talebi, ailelerin ekonomik refahlarının korunması ve memurların ailevi sorumluluklarını daha iyi karşılamaları amacıyla yapılan bir istektir. Aile yardımları genellikle memurların eşleri ve çocukları için sağlanan maddi desteklerdir.

Aile yardımları, bir ülkenin hükümet politikaları ve kamu personeli düzenlemelerine bağlı olarak belirlenir. Bu yardımların miktarı, bütçe olanakları, sosyal yardım politikaları ve ailelerin ihtiyaçlarına göre değerlendirilir.

Memurlara yönelik aile yardımlarında artış talepleri, ailelerin yaşam maliyetlerinin arttığı, çocukların eğitim ve sağlık masraflarının yükseldiği, çocukların refahının sağlanması gerektiği gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu tür talepler, memurların sendikaları veya temsilcileri tarafından yetkililere iletilir ve müzakereler ve anlaşmalar yoluyla ele alınabilir.

Aile yardımlarının artırılması, ailelerin refahını ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamalarını desteklerken, memurların motivasyonunu ve iş tatminini artırabilir. Bununla birlikte, bu tür artışların bütçe olanakları ve sosyal yardım politikalarıyla uyumlu olması ve adil bir şekilde dağıtılması önemlidir.

Sonuç olarak, memurlara yönelik aile yardımlarının artırılması talebi, ailelerin ekonomik refahını ve çocukların ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle önemlidir. Bu talepler, ilgili paydaşlar arasında müzakereler ve anlaşmalar yoluyla ele alınmalı ve hükümet politikaları ve sosyal yardım programlarına uygun şekilde değerlendirilmelidir.

6- Memurlara da yemek yardımı, 3 ayda bir ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalıdır. 

Memurlara yönelik yemek yardımı, ikramiye ve tediye ödemesi gibi ek ödemeler veya sosyal yardımlar, bir ülkenin hükümet politikalarına ve kamu personeli düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir. Bu tür ek ödemelerin sağlanması veya artırılması, çalışanların refahını ve motivasyonunu artırma amacını taşıyabilir.

Yemek yardımı, bir işverenin çalışanlarına yemek hizmeti veya yemek masraflarını karşılama amacıyla sağladığı bir destektir. Bu destek, çalışanların günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur ve mali yüklerini azaltabilir. Yemek yardımı, çalışanların maaşlarına ek olarak sunulabilir veya ayrı bir ödeme şeklinde yapılabilir.

İkramiye, çalışanlara genellikle belirli bir dönemdeki performanslarına veya şirketin başarısına bağlı olarak ödenen bir tür primdir. İkramiye, çalışanları motive etmek, performanslarını teşvik etmek ve değerli katkıları için ödüllendirmek amacıyla verilir. İkramiyeler genellikle yıllık olarak veya belirli dönemlerde ödenir.

Tediye ödemesi ise, çalışanlara belirli bir süre için yapılan maddi destektir. Bu ödeme, ekonomik zorluklar, özel durumlar veya maaş artışlarının sağlanamadığı durumlar gibi nedenlerle verilebilir. Tediye ödemeleri genellikle belirli aralıklarla veya özel durumlar için geçici bir çözüm olarak yapılabilir.

Yemek yardımı, ikramiye ve tediye ödemeleri gibi ek ödemeler veya sosyal yardımların memurlara sağlanması veya artırılması, hükümet politikaları, bütçe olanakları ve çalışanların haklarının korunması gibi faktörlere bağlıdır. Bu konuda sendikalar, kamu personeli kuruluşları ve hükümet arasında müzakereler ve anlaşmalar gerçekleşebilir.

Sonuç olarak, memurlara yönelik yemek yardımı, ikramiye ve tediye ödemesi gibi ek ödemeler veya sosyal yardımlar, çalışanların refahını artırma ve motivasyonlarını yükseltme amacıyla değerlendirilebilir. Ancak, bu tür ödemelerin sağlanması veya artırılması, ilgili hükümet ve kamu personeli kuruluşları tarafından belirlenen politikalara bağlıdır.

7- Emeklilikte, 9000 gün prim yerine 7200 gün prim şartı getirilmeli, yaş şartları düşürülmeli, 5510 ve 5434 Sayılı Kanun’a tabi memurlar arasındaki farklar kaldırılmalıdır. 

8- Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalıdır. 

Memurların maaşları, hükümet politikaları, ekonomik durum ve enflasyon gibi faktörlere bağlı olarak düzenlenir. Enflasyon, genel fiyat seviyelerindeki artışı ifade eder ve bir ekonomideki satın alma gücünü etkileyebilir. Bu nedenle, memurların maaşları enflasyonla uyumlu olması, çalışanların ekonomik refahlarının korunması açısından önemlidir.

Birçok ülkede, memurların maaşlarının enflasyon oranına göre güncellenmesi veya zam yapılması yaygın bir uygulamadır. Bu, memurların maaşlarının enflasyon nedeniyle azalmamasını ve satın alma güçlerini korumalarını sağlar. Enflasyona göre zam yapılması, çalışanların ekonomik koşullarının dengelenmesine ve yaşam standartlarının sürdürülmesine yardımcı olabilir.

Enflasyona göre zam yapılması kararı, hükümetlerin, kamu kurumlarının ve ilgili sendikaların görüşmeleri ve müzakereleri sonucunda alınır. Bu süreçte, enflasyon oranları, ekonomik göstergeler ve diğer faktörler dikkate alınarak karar verilir.

Ancak, memurların maaşlarının enflasyon oranında güncellenmesi veya zam yapılması politik bir karardır ve her ülkede farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, maaşların enflasyona uygun şekilde düzenlenmesi, memurların refahını ve satın alma gücünü koruması açısından önemlidir.

Sonuç olarak, memurların maaşlarının enflasyon oranına göre güncellenmesi veya zam yapılması, ekonomik dengenin sağlanması ve çalışanların yaşam standartlarının korunması açısından önemlidir. Bu konuda alınacak kararlar, hükümet politikalarına ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişir.

Memur maaş zammının piyasada oluşan fiyat artışlarına göra yapılması büyük öneme sahiptir. Bu artışla memurlar gerçek maaş düzeyine ulaşabilirler.

9-Hiçbir sosyal yardım almayan memura, işçilere verilen sosyal yardımlar verilmelidir. 

Memurlar ve işçiler arasındaki sosyal yardımlar konusu, ülkelerin çalışma politikalarına ve sosyal güvenlik sistemlerine bağlı olarak farklılık gösterir. Sosyal yardımların dağıtımı, genellikle gelir düzeyi, çalışma koşulları ve sosyal risklere göre belirlenen politikalara dayanır.

Bazı ülkelerde, işçilere yönelik sosyal yardımlar, sosyal güvenlik sistemleri veya sendikalara bağlı sağlık, emeklilik, işsizlik sigortası gibi programlar aracılığıyla sağlanır. Bu tür sosyal yardımlar, işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek, sosyal güvenliklerini sağlamak ve belirli risklere karşı koruma sağlamak amacıyla sunulur.

Öte yandan, memurlar genellikle kamusal sektörde istihdam edilen kişilerdir ve farklı çalışma koşulları ve haklara sahip olabilirler. Memurların sosyal yardım alıp almadığı veya aldığı sosyal yardımlar, ülkenin çalışma ve kamu personeli politikalarına bağlı olarak değişebilir.

Sosyal yardımların dağıtımı, gelir düzeyi, işsizlik, engellilik, sağlık sorunları gibi faktörlere dayanır ve belirli hedef grupları hedefler. Bu nedenle, sosyal yardımların belirli bir gruba yönelik genişletilmesi veya değiştirilmesi talepleri durumunda, yetkililere bu talepleri iletmek önemlidir.

Sonuç olarak, sosyal yardımların kimlere ve hangi koşullar altında verildiği, hükümet politikaları ve sosyal güvenlik sistemlerinin kararlarına bağlıdır. İşçiler ve memurlar arasındaki sosyal yardımların eşitlik ve adalete dayanması önemlidir ve bu konudaki talepler ve değişiklikler ilgili yetkililere iletilmelidir. 
Bu kapsamda sendikaların da aktif faaliyet içerisinde olarak memurlara sosyal hakların kazandırılması hususunda girişim yapması önem arz etmektedir.

10- Memur fazla mesai ücreti saatlik 100 TL olarak güncellenmelidir

Memurların fazla mesai ücretlerinin artırılması talebi oldukça anlaşılabilir bir istektir. Fazla mesai, çalışanların düzenli çalışma saatleri dışında ekstra çalışma yapmalarını gerektiren durumlarda uygulanır. Bu ek çalışmanın karşılığında çalışanlara fazla mesai ücreti ödenir.

Fazla mesai ücretleri, ülkenin çalışma yasalarına, kamu kurumlarının politikalarına ve iş sözleşmelerine göre belirlenir. Her ülkede ve hatta bazen her sektörde farklı ücretlendirme politikaları olabilir. Bu nedenle, memurların fazla mesai ücretinin artırılması talebi, ilgili kurumların ve hükümetin politika ve kararlarına bağlı olarak değerlendirilir.

Fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi, çalışanların haklarını koruyan adil ve dengeleyici bir süreci gerektirir. Bu konuda sendikalar, işverenler ve hükümet arasında müzakereler ve anlaşmalar gerçekleşebilir.

Memurların fazla mesai ücretlerinin artırılması talebi, işçi hakları ve çalışma koşulları konularında yapılan toplu görüşmeler ve pazarlıklarla ele alınabilir. Bu süreçte, memurların temsilcileri ve ilgili otoriteler arasında iletişim ve müzakere kanallarının açık tutulması önemlidir.

Sonuç olarak, fazla mesai ücretlerinin artırılması talebi, ilgili paydaşlar arasındaki görüşmeler, toplu sözleşmeler ve kanuni düzenlemeler doğrultusunda ele alınmalıdır. Bu süreçte, memurların haklarının korunması ve adil bir ücretlendirme sistemi oluşturulması önemlidir.

11- Kira yardımı tüm şehirlerdeki memurlara yapılmalıdır.

Kira yardımı konusu, bir ülkede hükümet politikalarına ve sosyal yardım programlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Kira yardımı genellikle gelir düzeyi düşük olan veya ekonomik zorluk yaşayan bireylere veya ailelere sağlanan bir destektir. Ancak, kira yardımının hangi gruplara ve hangi şartlar altında sağlanacağına ilişkin kararlar, hükümetler ve ilgili sosyal yardım kuruluşları tarafından belirlenir.

Kira yardımının tüm şehirlerdeki memurlara genel olarak uygulanması, bütçe, kaynaklar ve sosyal yardım politikaları açısından dikkate alınması gereken faktörleri içerir. 
Kira yardımı gibi sosyal yardım programlarının tasarımı ve uygulanması, ihtiyaçları tespit etmek, hedef grupları belirlemek ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmak için titiz bir değerlendirme ve analiz gerektirir. Buna ek olarak, toplumun genel sosyal ve ekonomik durumu, bölgesel farklılıklar ve diğer faktörler de dikkate alınmalıdır.

Kira yardımı veya benzeri sosyal yardım programlarının kapsamının genişletilmesi veya değiştirilmesi, genellikle hükümet politikaları ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılır. Bu nedenle, memurların kira yardımından yararlanması veya kapsamın genişletilmesi konusunda talepleri olduğunda, bu talepleri ilgili hükümet veya sosyal yardım kuruluşlarına iletmek önemlidir. 
Hükumet kanadından memurlara kira desteği sağlanacağı yönünde açıklamalar gelmişti. Ancak, son kararlar ve uygulamalar yetkililer tarafından belirlenecektir.