Memur maaşları ve memurların ekonomik durumları gündem olmaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde görev yapan memurların yüksek ev ücretleri, yüksek kiralar, ulaşımın pahalılığı ve yeme içme gibi masraflarının çok olması, memurlara yapılacak olan maaş zammını ve maaşlara yansıtılması istenen kira, yemek, ulaşım, giyim gibi kalemlerde desteklenmesi konusunu gündeme getiriyor.

Bu kapsamda açıklama yapan Fatih Galender Zengin, büyükşehirlerde görev yapan memurlara ekonomik zorluklar nedeniyle konut, kira, yemek, ulaşım ve giyim yardımı konusunda yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Özellikle büyükşehirlerde yaşamanın zorlaştığının altını çizen Fatih Galender Zengin, konut ve ulaşımda yaşanan pahalılığın giderek arttığını ve memurların bütçelerini zorladığını. Başkan Zengin, yemek ve giyim yardımı konusunda da yüksek maaliyetler karşınıda eriyen maaşlar nedeniyle tüm memurları kapsayacak yeni bir düzenleme yapılmasını talep etti.


Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, büyükşehirlerde görev yapan memurlara ekonomik zorluklar nedeniyle konut, kira, yemek, ulaşım ve giyim yardımı konusunda yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Özellikle büyükşehirlerde yaşamanın zorlaştığının altını çizen Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender, konut ve ulaşımda pahalılığın giderek arttığını ve memurların bütçelerini olumsuz etkilediğini belirtti. Başkan Zengin, yemek ve giyim yardımı konusunda da yüksek maaliyetler karşınıda eriyen maaşlar nedeniyle tüm memurları kapsayacak yeni bir düzenleme yapılmasını istedi...
Zengin, kira yardımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Özellikle büyükşehirlerde memurlarımız için yaşamak git gide zorlaşmakta hatta imkânsız hale gelmektedir. Son zamanlarda ülkemizde bir de konut sorunu ortaya çıkmıştır. Konut fiyatlarındaki fahiş yükseliş, kiraların da kontrolsüz şekilde yükselmesine neden olmuştur. Hal böyle olunca özellikle büyükşehirlerde ve konut sayısının sınırlı olduğu illerde kamu görevlilerimizin bütçelerine uygun ev bulmakta zorlanmasına yol açmaktadır. Ortalama memur maaşının sosyal yardımlar da dâhil edildiğinde 24 bin TL olduğu hesaba katıldığında bir memurun özellikle İstanbul, Ankara gibi aylık 15 -17 bin TL dolayına kadar yükselen kira giderini karşılamasının ve ailesinin geçimini sağlamasının mümkün olmadığı görülmektedir. “ dedi.

Yemek Yardımı Konusu Büyük Bir Sorun

Yemek yardımı konusuna da değinen ZENGİN, yemek hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda memurlara yapılan yemek yardımının nakit olarak verilememesi sorununa dikkat çekti. Zengin,

Yaz saati uygulamasında değişiklik talebine Bakan Bayraktar‘dan açıklama Yaz saati uygulamasında değişiklik talebine Bakan Bayraktar‘dan açıklama

” Enflasyona bağlı olarak yükselen gıda fiyatları, mutfak masraflarını da artırmış, bir memurun öğle yemeğini lokantalardan karşılaması hayal olmuştur. Yemek hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda ise memurlara yapılacak yemek yardımı konusu büyük bir sorundur. Yönetmelik gereği memurlara yemek yardımının nakit olarak verilememesi nedeniyle, yemek hizmeti sunulmayan kurumlarda memurlarımız başka kurumların yemekhanelerine yönlendirilmekte, çoğu zaman bu kurumlarda yemek sıkıntısı yaşanmakta ve memurlarımız kendi imkânlarıyla öğünlerini geçiştirmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla sunulmakta olan bir hizmetten bazı memurlar belirli bir ücret karşılığında faydalanabilmekte yemek hizmeti olmayan kurumlarda ise kamu çalışanlarının yemek konusu büyük bir çileye dönmektedir. Bütün dünyada artan enerji fiyatları ülkemizde de akaryakıt fiyatlarını etkilemekte, ulaşım giderleri aile bütçesi içinde giderek daha fazla yer kaplamaktadır. Hal böyle iken memurlarımızın çoğunluğu için bir servis hizmeti sunulmadığı gibi ulaşım yardımı da yapılmamaktadır. “dedi.

Giyim Yardımları Konusunda Yeniden Düzenleme Yapılmalı

Giyim yardımları konusunda da düzenleme talebinde bulunan Zengin, nakit ödenen giyim yardımının günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi. Zengin,

”Memurlarımıza ödenmekte olan giyim yardımları konusu da düzenlenmeyi bekleyen bir başka alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Nakit ödenen giyim yardımının günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde genişletilmesi yerinde olacaktır. Görülüyor ki, ekonomik gelişmeler memurlarımızı zorlamakta, artan enflasyon zorunlu harcamaları yükseltirken maaşları da sürekli eritmektedir. Bu durum, kamu çalışanları açısından özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirler olmak üzere konut ve ulaşım sorununun yaşandığı illerde görev yapmayı adeta çileye dönüştürmektedir. Bu nedenle kamu çalışanlarının yemek yardımı konusunun güncellenmesi, servis ve ulaşım yardımlarının tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi ve kira ve giyim yardımı gibi sosyal yardım kalemlerinin müktesebata eklenmesi bir zorunluluk halini almıştır.” İfadelerini kullandı.