Memur maaş zammı yanlış mı hesaplandı? Memur ve emekli maaşları eksik mi yattı? Flaş Açıklama geldi. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına enflasyon zammı yapıldı. Ancak yapılan zammın açıklanan enflasyon rakamlarına göre düşük olduğu iddia edildi. Açıklamada, memur maaşlarının ve emekli maaşlarının eksik yattığı, yanlış zam hesaplaması nedeni ile memur maaşlarının v emekli maaşlarının eksik ödendiği belirtildi.
Memur maşları gündemden düşmüyor. Maaşların ödenmesinin ardından memur ve emekli maaşlarının yanlış hesaplandığı ve memurların ve emeklilerin mağdur edildiği yönünde açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte o açıklamalar ve haberin detayları

Çalışma ekonomisi uzmanı ve BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, Maliye Bakanlığğının memur ve emekli maaşlarını eksik hesapladığını kaydederek bakanlık tarafından yayımlanan genelgenin yargıya götürülmesi gerektiğini söyledi.
Çalışma ekonomisi uzmanı Çelik, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı ayrıntılı açıklamada, memur maaş ve emekli aylıklarının enflasyon farkı nedeniyle artışının yanlış hesaplandığını söyleyerek Resmi Gazete’de yayımlanan genelgenin yargıya götürülmesi çağrısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yaplaşan Çelik,

“Temmuz artışı %41,69 hesaplandı. Olması gereken %46,69, en kötü ihtimalle %44,29!” diye yazdı. Çelik’in paylaştığı tabloya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaşları ve emekli aylıkları artışında yüzde 2,60 veya yüzde 5,27 oranında eksik hesap yaptı.

Prof. Dr. Aziz Çelik’in yaptığı detaylı açıklama şöyle:

TÜİK’e göre resmi enflasyon (TÜFE) Ocak-Haziran döneminde %42,35’tir. Memur maaşlarının ve emekli aylıklarının artışı 6 aylık enflasyona göre yapılıyor. İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam 5510 sayılı Yasayla 6 aylık TÜFE oranında belirlendiği için onlara sadece %42,35 artış uygulanacak. Ancak memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı 6. Dönem Toplu Sözleşmesine göre yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının “Mali ve Sosyal Haklar” konulu, 04/07/2022 tarih ve Sıra No: 9 sayılı Genelgesi ile memurlar ile diğer kamu görevlileri ve emeklilerine Temmuz 2022’de uygulanacak toplam artış %41,69 olarak belirlendi. Bu oran 6 aylık resmi enflasyonun dahi altındadır. Memur ve emeklilerinin Temmuz artışı enflasyonun altında kaldı. Bu hesaplama yanlıştır. 25.08.2021 tarih 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve halen yürürlükte olan 6. Dönem Toplu Sözleşmesine göre memurlara ve memur emeklilerine toplam %46,96 oranında artış yapılmalıdır. Yüzde 41,69’luk hesaplama 6. Dönem Toplu Sözleşmesine aykırıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığının söz konusu genelgesi hukuksuzdur ve iptali için idari yargıya başvurulmalıdır.

MALİYE ÇİFTE YANLIŞ YAPIYOR

Maliye’nin hesaplamasında iki yanlış vardır. Birincisi enflasyon farkının hesabıdır. Memur ve memur emeklisi artışları yürürlükteki 6. Dönem Toplu Sözleşmeye göre yapılmalı. 6. Dönem Toplu Sözleşmesine göre Ocak 2022’de yüzde 5, Temmuz 2022’de ise yüzde 7 zam öngörülmüştür. Toplu sözleşmenin “enflasyon farkı ödenmesi” başlık 8. Maddesine göre ise Ocak-Haziran 2022 arası TÜFE endeksi yüzde 5’i aşarsa katsayılar ve ücretler aşan kısım kadar artırılır. Bunun anlamı Ocak-Haziran dönemi enflasyon farkı kadar telafi artışı yapılmasıdır. Ocak 2022’de yapılan yüzde 5’lik zammın yanında Hükümet ayrıca maaşlarda %2,5’luk bir “iyileştirme” yaptı. 22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanunla bu ek zam yapıldı. Bu %2,5’luk fark kamuoyuna “iyileştirme” olarak sunuldu. Şimdi bu %2,5’luk fark geri alınıyor. Bu işlem hukuksuzdur, sözleşmeye ve Anayasa ile kabul edilen toplu sözleşme özerkliğine aykırıdır. Maliye 6 aylık enflasyondan %7,5 indirerek enflasyon farkını %34,85 olarak buluyor. Oysa Ocak 2022’de yapılan %2,5 ek zam bir iyileştirmedir, refah payıdır ve geri alınamaz. Bu yüzden enflasyon farkı %37,35 olarak uygulanmalıdır.

Önder Kahveci’den memur maaşlarına refah payı zammı açıklaması Önder Kahveci’den memur maaşlarına refah payı zammı açıklaması

ÖNCE ENFLASYON FARKI SONRA TEMMUZ ZAMMI UYGULANMALI

Maliyenin ikinci yanlışı Temmuz 2022 için öngörülen %7’lik zammın uygulanma biçimidir. Önce enflasyon farkı Ocak- Haziran dönemindeki maaş ve aylıklara eklenmelidir. Şöyle ki önce mevcut maaş ve aylıklar %37,35 artacak ve 100’den 137,35’e yükselecektir. Ardından düzeltilmiş (enflasyon farkı eklenmiş, telafi edilmiş) maaş ve aylıklara %7 zam yapılacaktır. Böylece zamlı maaş ve aylıklar 100’den 146,96’ya çıkarak %46,96 artmış olacaktır. Maliye böyle hesaplamıyor. Enflasyon farkı ile Temmuz zammını toplayarak %41,7’lik artışı buluyor. Bunu mevcut maaş ve aylıklara uyguluyor. Bu çalışan aleyhine bir uygulamadır. Çalışanı zarara uğratır. Bu hesaplama toplu sözleşmenin enflasyon farkının telafi edilmesi amacına uygun değildir. Önce ilk 6 ayın hesabı yapılmalı, kayıp telafi edilmeli sonra da %7’lik Temmuz 2022 zammı eklenmelidir. Ocak ayında yapılan %2,5’luk zammın 6 aylık enflasyondan mahsup edilemeyeceği açık olmakla birlikte bir an için Ocak zammı toplam %7,5 olarak kabul edilse bile Maliye yine yanlış hesap yapıyor. Bu durumda enflasyon farkı %42,35 eksi %7,5 = %34,85 olacaktır. Önce mevcut maaş ve aylıklar %34,85 oranında artırılarak enflasyon farkı eklenmiş güncel maaş ve aylıklar bulunmalı. Maaş ve aylıklar bu durumda 100’den 134,85’e çıkacak. Sonra da bu düzeltilmiş ve güncel miktara %7 zam yapılmalıdır: 134,85 çarpı %7=144,29. Bu durumda ise artış oranı %44,29 olmalı.

HUKUKSUZ GENELGEYE İPTAL DAVASI AÇILMALI

Maliye hem %2,5’luk iyileştirmeyi geri alıyor hem de Temmuz zammını yanlış uyguluyor. Temmuzdaki toplam artış, Ocak zammının %5 olarak dikkate alınması durumunda %46,96; %7,5 olarak dikkate alınması durumunda ise %44,29 olur. Maliyenin hesabıyla birinci seçenek arasında (ki doğrusu budur) %5,3 ikinci seçenek arasında ise %2,6 fark vardır. %41,69’luk zam her durumda keyfidir, hukuksuzdur, imkânsızdır. Memurun ve emeklinin hakkına el koymaktır. Maliye’nin Genelgesi idari yargıya götürülüp iptali istenmelidir.

BİR AÇIKLAMA DA ANADOLU EĞİTİM SEN'DEN

ÖĞRETİCİ: ENFLASYON FARKINI YANLIŞ HESAPLAYAN İLGİLİ GENELGEYİ YARGIYA TAŞIDIK


BASK ve AES Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ memur ve emeklilerin ücret artışları için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili genelgesindeki rakamların doğru olmadığını, enflasyon farkının yanlış hesaplandığını ifade ederek ilgili genelgeyi yargıya taşıdıklarını açıkladı. Açıklamaları şöyle;

Kamu görevlileri ve emeklileri için Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon farkını yanlış hesaplamış, Ocak ayında verilen %2.5’luk ek artış da enflasyon farkından düşülmüştür. Halbuki %2.5’luk artış toplu sözleşme gereği değil yapılan ek düzenleme ile verilen bir artıştır.
Gerek enflasyon farkının yanlış hesaplanması, gerekse enflasyon farkının önce artışlara yansıtılıp daha sonra Temmuz artışı eklenmesi gerekirken bunun tek kalemde yapılması memur ve emeklilerin kaybını artırmaktadır.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 04/07/2022 Tarih ve 27998389-010.06.02- 1342135 Sayılı Genelge (Sıra No:9) Genelgesi'nde yer alan memur maaş ve emekli aylıklarının enflasyon farkı nedeniyle artışının % 41,69 oranında belirlenmesine ilişkin hükümlerinin, çalışanların lehine olmak üzere yeniden hesaplama yapılarak uygulanması amacıyla, iptali için Danıştay’a başvurduk.
Bu hak kaybına izin vermeyecek, takipçisi olacağız…