Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ziyaret sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalara değindi:
KAMU GÖREVLİLERİMİZİN İVEDİ ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLARI İÇİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN @vedatbilgn'e ziyarette bulunduk.

Toplu Sözleşmeden sorumlu Memur-Sen Genel Başkan Yardımcımız @HBTONBUL ve Genel Başkan Yardımcımız @Leventusl ile birlikte; “masaya ve taraflara zaman kaybettirmeden” 7. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde çözülmesi gereken çalışma hayatının bazı sorunlarını @csgbakanligi Bakanı Sayın @vedatbilgn’e aktardık.
Yaptığımız görüşmede;

Ek Gösterge düzenlemesinin gözden geçirilerek Şef, tekniker başta olmak üzere 1. dereceye kadar yükselmiş kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi için ivedi adım atılmasını,

Kamu görevlileri arasında adil gelir dağılımını sağlayacak, kayıpları telafi edecek, reel alım gücünü yükseltecek seyyanen artışın yapılmasını,
Mühendis, şube müdürü, müdür başta olmak üzere hiyerarşi düzeni bozulan, ücret dengesi sarsılan kamu görevlilerimiz başta olmak üzere kamu personel sisteminde sürdürülebilirliğin, adil bölüşümün sağlanması için ücret dengesinin düzeltilmesini,

Bakanlık ve kamu/kuruluşlardaki kurumlarındaki boş kadrolar yayımlandı işte dolu ve boş kadro listesi Bakanlık ve kamu/kuruluşlardaki kurumlarındaki boş kadrolar yayımlandı işte dolu ve boş kadro listesi

AFET bölgesindeki bütün kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti, tazminat ve ek tazminatın tavan miktardan ödenmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını,

15,3 milyon emekliye verilen bayram ikramiyesinin kamu görevlilerimize de verilmesini,

Çalışırken “eş ve çocuk yardımı” alan kamu görevlilerimizin, emekli olduklarında ne çocuklarından ne de eşlerinden ayrılmadığı gerçeğini ifade ederek aile yardımı ödeneğinin emekli kamu görevlilerine de verilmesini,

Yardımcı hizmetler sınıfının GİH Sınıfına alınmasını, YHS’nin tarihe karışmasını, beklentilerin karşılanmasını,

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının periyodik hale getirilmesi ve 3 yılı geçmeyecek şekilde mecburi olmasını,
Özelleştirmeden sonrası sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenlerin zorunlu emekliliğin kaldırılmasını, gündeme getirerek, 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilmiş olan düzenlemelerde olduğu gibi çözümü kolay, formülü basit, sonucu herkes tarafından olumlu karşılanacak hususların zaman kaybedilmeden, sosyal maliyet oluşmadan belirttik.

Kamu görevlilerimizin; uzun bilgi, birikim ve eğitimle elde etmiş oldukları kariyerleri ve konumunu korumak, akıl ve alın terlerinin karşılığını tam anlamıyla almak, çalışma hayatında huzuru, çalışanlar arasında barışı sağlamak için mücadelemiz, sürecek.

Elde ettiğimiz kazanımlarımızı inançla, azimle, ısrarla ve kararlılıkla elde ettik. Hiçbir sorunun çözülemeyeceğine inanmadık. “Her sorunun çözümü vardır. Yeter ki Memur-Sen’e kulak verilsin” anlayışıyla; yerelde ve evrenselde kamu görevlilerimizin sorunlarını söylemle ve eylemle sendikal faaliyete döktük, çözümleri sunduk, sonucunda da çözümün anahtarı olduk. Sorunları kalıplaşmadan çözmek için mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz..