Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine asgari ücret maaşlarının açlık sınırının, işçi ve memur maaşlarının da yoksulluk sınırının altında kalması nedeni ile dilekçe yazıldı. 

Mersin Milletvekili Burhanettin KOCAMAZ, TBMM'ye sunduğu dilekçe ile Çalışma Bakanına maaşlarda iyileştirme yapılmasını istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Genel Kuruluna milletvekili tarafından sunulan soru önergesinde işçi, memur ve asgari ücretlilerin maaşlarında yapılacak iyileştirme gündeme getirildi! Milletvekili KOCAMAZ tarafından sunulan önergede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IŞIKHAN'a, 2023 yılı Ekim ayı içinde maaşlara yapılacak iyileştirme soruldu...

Memur maaşına %47 emekli maaşına %38 zam ve refah payı açıklaması Erdursun’dan Memur maaşına %47 emekli maaşına %38 zam ve refah payı açıklaması Erdursun’dan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat IŞIKHAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Burhanettin KOCAMAZ/ Mersin Milletvekili

Türk-İş'in Eylül ayı verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırında büyük artışlar meydana gelmiştir. Dört kişili bir ailenin aylık mutfak harcamasını kapsayan açlık sınırı bir ay içinde 1136 TL artarak, 13 bin 334 TL'ye yükselirken, yoksulluk sınırı ise bir ayda tam 3 bin 700 TL birden artmış ve 43 bin 433 TL'ye çıkmıştır. Böylece, emekliler, asgari ücretliler ve ücretli kesimin maaşları açlık sınırının, işçi ve memurların maaşları da yoksulluk sınırının altında kalmıştır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Türk-İş tarafından açıklanan 13 bin 334 TL'lik açlık sınırını ve 43 bin 433 TL'lik yoksulluk sınırını dikkate alarak açlık ve yoksulluk sınırı altında kalan işçi, memur, emekli ve asgari ücretli kesimin maaşlarında Ekim ayı içinde bir iyileştirme yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?