Nagehan Alçı'dan Öğretmen Atamalarına İlişkin Açıklamalar Nagehan Alçı'dan Öğretmen Atamalarına İlişkin Açıklamalar

Kamuda çalışan memurların ve işçilerin, kamu görevlilerinin maaş zammından vergilerine, sendika toplu sözleşme ve bayram ikramiyesinden ek göstergeye kadar seçim öncesi yapılabilecekleri Ali Yücel açıkladı. Kamu çalışanlarının beklentilerinin bir kısmının bir torba yasa ile bir kısmının ise bir KHK ile yürürlüğe konulabilir

BİR AYDA NELER YAPILAMAZ Kİ !

Mil-Sen Konfederasyonuna bağlı bulunan Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası (MİL ENERJİ SEN) Kurucu Genel Başkanı Ali Yücel, Türkiye'de 24 saatin bile siyasiler açısından büyük önem arz  ettiğini ve seçimlere bir aylık sürenin kaldığını, istenirse bu bir aylık süre zarfında bile özelikle kamu çalışanı memurlar ve işçiler başta olmak üzere asgari ücretliler ile emekliler için çok güzel şeyler yapılabileceğini belirtti.

Kamu çalışanlarının beklentilerinin bir kısmının bir torba yasa ile bir kısmının ise bir KHK ile yürürlüğe konulabileceginin altını çizen Yücel , Örneğin;

* Kamuya personel alımlarında, kamu kurumlarının “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği”  sınavlarında “Mülakat” kaldırılarak “Liyakat “ esas alınabilir.

* Memurlara da (Kamu ve özel sektör işçilerinde olduğu gibi) sendikalara üyelik ve istifa işlemlerinin e-devlet uygulaması üzerinden yapılabilmeleri sağlanabilir.

* Kamu çalışanlarının maaş gelirlerinin üzerindeki vergi yükü tamamen kaldırılabilir veya hafifletilebilir.

* Hafta sonu resmi tatil günleri olan Cumartesi ve Pazar günleri memurların yıllık izin sürelerinden sayılmayabilir.

* Yaşanabilir bir emeklilik için kamu çalışanlarının tüm gelir kalemleri emekliliğe esas kabul edilebilir.

* Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) çalışanları, Genel İdari Hizmetler (GİH) Sınıfına eğitim durumlarına uygun kadrolara sınavsız olarak geçirilebilirler.

* Kamu çalışanlarına bu Ramazan Bayramından başlayarak yılda iki kez (Ramazan ve Kurban Bayramlarında) ikramiye verilebilir.

* Sendikacılık yapmak yerine entrikalarla üyelerini tutmak için bütün umutlarını yüzdelik sendika barajlarına bağlamış bulunan Memur-Sen'in ve Kamu-Sen'in değirmenine su taşıyan %2 lik sendika barajı garabetinden vazgeçilebilir.

* Toplu Sözleşme İkramiyesi, Toplu Sözleşme Desteği vb. adlar altında dolaylı yollarla 85 milyonun cebinden sendikalara kaynak aktarılması uygulamalarından vazgeçilebilir.

* Ek gösterge düzenlemesi sonucunda mağdur olan Mühendis,Şef vb. kadrolarındaki kamu çalışanlarının ek gösterge kaynaklı mağduriyetleri giderilebilir.

* 3 Yıldır Mil Enerji Sen olarak gündemde tutmaya çalıştığımız eşel mobil uygulamasına geçilebilir.

* Asgari ücretlilere Temmuz ayında verilecek ek zam Temmuz ayı beklenmeden hemen verilebilir.
Ocak ayından bu yana maaşları eriyen Memurlara kayıplarının telafisi için ek zam verilebilir.