MEB, okutulacak ders kitapları listesini yayınladı

Milli Eğitim bakanlığı (MEB), 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları listesini yayınladı. Bakanlığın açıklamasına göre eğitim kurumları bu listelerden kitapları seçecekler. Kitap seçim modülü ise 1-11 Mart 2019 tarihleri arasında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açılacak. MEB kitap seçiminin öngörülen sürelerde yapılması, seçmeli derslerin doğru seçilmesi hususuna dikkat çekti.

MEB, okutulacak ders kitapları listesini yayınladı
19 Ocak 2019 - 12:29
Milli Eğitim bakanlığı (MEB), 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında
Okutulacak Ders Kitapları listesini yayınladı. Bakanlığın açıklamasına göre eğitim kurumları bu listelerden kitapları seçecekler. Kitap seçim modülü ise 1-11 Mart 2019 tarihleri arasında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açılacak. MEB kitap seçiminin öngörülen sürelerde yapılması, seçmeli derslerin doğru seçilmesi hususuna dikkat çekti.

2019 Ocak ayı Tebliğler Dergisinde,2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yeni okutulacak kitaplar listesi yayımlandı

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEBLİĞLER DERGİSİ

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

AYDA BİR ÇIKARILIR

İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

CİLT: 82

OCAK 2019

SAYI: 2736

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 76198665-825.03.01-E.937919 14.01.2019 Konu : 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında

Okutulacak Ders Kitapları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 12.09.2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/ kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/ öğretim materyalleri, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği ekli listede duyurulmaktadır. Öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi'nde ayrıca duyurulacaktır.

Resmi ve özel bütün okul/kurumların 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü'ne girilecektir.

Bu bağlamda;

1. Kitap Seçim Modülü okulların veri girişine 01.02.2019 tarihinde açılacak ve 28.02.2019 tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detaylı açıklamalara kitap ihtiyacı belirleme ekranında ayrıntılı olarak yer verilecek ve okul/kurumlara duyurulmak üzere il milli eğitim müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.

2. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde, okullar tarafından Kitap Seçim Modülü'ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır.

Bu nedenle resmi ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü'ne girecektir.

3. İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden okulun kurum kodu ile girilecektir. Ancak internet bağlantısı olmasına rağmen ihtiyacını girmeyen veya eksik giren okulların ihtiyaçları başka bir okul üzerinden girilmeyecektir.

4. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere ihtiyaç girilecek ders kitabı, eğitim aracı/öğretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde ayrıca yer verilecektir.

5. Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince Modül üzerinde incelenerek onaylanacaktır. Bu süreçte kitap ihtiyacını Modül'e girmeyen okul/kurumlar uyarılacak, okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla görüşülerek il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okulun ekranında düzeltilecektir.

Bu amaçla Kitap Seçim Modülü 1-11 Mart 2019 tarihleri arasında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmayan veriler dikkate alınmayacaktır. Okulların girdiği verilerin öngörülen sürede incelenip onaylanmaması kitap eksikliğine neden olacağından konuya gerekli hassasiyet gösterilecektir.

6. Kitap ihtiyaçları Kitap Seçim Modülü'ne girilmeden önce seçmeli derslerin doğru belirlenmesi ve bütün ihtiyaçların bu belirleme doğrultusunda girilmesi sağlanacaktır. Kitap Seçim Modülü kapatıldıktan sonra hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacağından, okul/ kurum yöneticileri tarafından veri girişlerinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

7. Kitap Seçim Modülü'ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ve il/ilçe milli eğitim müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Maarif Müfettişleri tarafından izlenecektir.

8. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Kitap Seçim Modülü'nde gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/

ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.

9. Kitap ihtiyacının Kitap Seçim Modülü'ne girilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312) 413 1551-1912 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/ kurumlarının kitap ihtiyaçlarının öngörülen süre içerisinde tam ve doğru olarak sisteme girilmesi için gerekli her türlü tedbir il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından zamanında alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

İbrahim ER Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek : Ders Kitapları Listesi

Dağıtım:

Gereği:

B Planı

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KİTAPLARI

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF

Kitabın Adı

Yazarı/Yazarları

Yayınevi

 

TÜRKÇE

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Davut CİVELEK

Derya YILMAZ GÜNDÜZ Fatma KARAFİLİK

Milli Eğt. Yay.

 

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Davut CİVELEK

Derya YILMAZ GÜNDÜZ Fatma KARAFİLİK

Milli Eğt. Yay.

 

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Pınar DEMİRERİDEN ÇALIŞ

Başak Matb./ Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Pınar DEMİRERİDEN ÇALIŞ

Başak Matb./ Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU

Etkin Sonuç Yay./Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU

Etkin Sonuç Yay./Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Ali AKTAŞ

Sultan GÜNDOĞAN ESKİ

Bilim ve Kültür Yay./Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Ali AKTAŞ

Sultan GÜNDOĞAN ESKİ

Bilim ve Kültür Yay./Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Çiğdem KUŞKAYA

İpekyolu Yay./ Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Çiğdem KUŞKAYA

İpekyolu Yay./ Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Nihat ERDAL

Fersa Matb./ Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Nihat ERDAL

Fersa Matb./ Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Erol AKSOY

Gülnur Candan HAMURCU Mahmut AKKUŞ

Sinan ZİYA

Cem Web Ofset/Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Erol AKSOY

Gülnur Candan HAMURCU Mahmut AKKUŞ

Sinan ZİYA

Cem Web Ofset/Ank.

 

 

İlkokul Türkçe 1

Ders Kitabı

Ayla YURDUSEVER

Hasan YALÇIN

Semih Ofset Yay./Ank.

 

İlkokul Türkçe 1

İlk Okuma Yazma Kitabı

Ayla YURDUSEVER

Hasan YALÇIN

Semih Ofset Yay./Ank.

 

MATEMATİK

İlkokul Matematik 1

Dr. Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ

Doç. Dr. Hakan YAMAN

Dr. Şeyma ŞENGİL AKAR

Ayşe ÖZER

Dr. Mesture KAYHAN ALTAY

MHG Yay./

Ank.

 

İlkokul Matematik 1

Abdullah Tansel GEZMİŞ

Onur DOĞAN

Ada Matb. Yay./Ank.

 

İlkokul Matematik 1

Didem EREN SAVAŞKAN Ekrem AYDIN

Koza Yay./

Ank.

 

İlkokul Matematik 1

Muzaffer YALÇIN

İlke Basım Yay./Ank.

 

İlkokul Matematik 1

Yeliz ÇELEN

İpekyolu Yay./ Ank.

 

İlkokul Matematik 1

Elif ÇELTİK

Dikey Yay./

Ank.

 

İlkokul Matematik 1

Funda KARAPINAR

Evrensel

İletişim Yay./ Ank.

 

İlkokul Matematik 1

Bülent AKBULUT

Berkay Yay./ Ank.

 

İlkokul Matematik 1

Aygün KÜÇÜKKELEŞ

Şeref AKTAŞ

Berkay Yay./ Ank.

 

İlkokul Matematik 1

Zafer ASLAN

İhsan Yay./

Ank.

 

İlkokul Matematik 1

Garip TAMDOĞAN

Yasemin YILMAZ

Engürü Yay./ Ank.

 

İlkokul Matematik 1

Nuri CANTÜRK

Açılım Yay./

Ank.

 

HAYAT BİLGİSİ

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Füsun KARAOĞLAN

Başak Matb./ Ank.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Seyfinaz KAPULU

Sema CEBİR

Koza Yay./

Ank.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Gülşen ERHAN

Öğün Yay./

Ank.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Büşra Nur KALALİ

Etkin Sonuç Yay./Ank.

 

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Salim ÜLKER

Temurhan BAŞAR

Uygun Basın Yay./İst.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Nermin TURAN

Salim ÜLKER

Eğitimciler

Yay./Ank.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Ejder DEMİR

Kök-E Yay./

Ank.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Buket AKAGÜN

Dizin Basım Yay./Ank.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Emine Pınar AYÇİÇEK

Duvar Kit. Yay./İzm.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Ezgi ÇETİNKAYA MERMER

Epa-Mat

Basım Yay./ Ank.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Hasan ÖKSÜZ

Hasan YALÇIN

Semih Ofset Yay./Ank.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Yalçın ULUSOY

Beşgen Yay./ Ank.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Zülay KARABEY

Dikey Yay./

Ank.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Celal AYNACI

Berkay Yay./ Ank.

 

İlkokul Hayat Bilgisi 1

Güneş ERKAN

Kök-E Yay./

Ank.

 

MÜZİK

İlkokul Müzik 1

Hasan ÖZER

İdil ÖZKAN

Metin ÇELİK

Yüce EFENDİOĞLU

Milli Eğt. Yay.

 

LİSTENİN DEVAMI VE OCAK AYI TEBLİĞLER DERGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ.pdf


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum