MEB'den ders dışı eğitim çalışmaları ve ek ders yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından sorulan; ders dışı eğitim çalışmaları ile çocuk kulüplerinde yapılan eğitimin, haftalık ders saati sayısının belirlenip belirlenemeyeceğine yönündeki soruya cevaben bir resmi yazı gönderdi. MEB yazısında konunun rutin müfredat kapsamı dışında olduğuna yer verildi. Yazıda, öğretmenlerin 40 saatten fazla ders okutup okutamayacaklarına ilişkin de açıklama yer alırken, münferit yazıların mahhallinde ilgili hükümler çerçevesinde değerlendirilmes

MEB'den ders dışı eğitim çalışmaları ve ek ders yazısı
19 Kasım 2018 - 10:16
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından sorulan; ders dışı eğitim çalışmaları ile çocuk kulüplerinde yapılan eğitimin, haftalık ders saati sayısının belirlenip belirlenemeyeceğine yönündeki soruya cevaben bir resmi yazı gönderdi. MEB yazısında konunun rutin müfredat kapsamı dışında olduğuna yer verildi. Yazıda, öğretmenlerin 40 saatten fazla ders okutup okutamayacaklarına ilişkin de açıklama yer alırken, münferit yazıların mahhallinde ilgili hükümler çerçevesinde değerlendirilerek çözülmesine özen gösterilmesi ve her olayın bakanlığa yansıtılmaması hususuna dikkat edilmesine vurgu yapıldı.

Bakanlık tarafından İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısına gönderilen cevapta, çocuk kulüplerinde yapılan eğitimin, Ders ve Ek Ders Saatlerine Dair Kararla bir ilişkisinin olmadığı belirtildi. Ayrıca, yine Karar'da, öğretmenlerin haftada 40 saatten fazla ders okutamayacaklarına bir düzenleme yer almadığına yer verilirken,Yazıda soruya cevaben şöyle denildi:

Söz konus kararın 5. ve 6. madelerinde etmenlerin alan itibariyle rütin müfredat kapsamındaaylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada kaç saate kadar ders okutabilecekleri belirlenmiş; Kararın ilgili diğer hükümleri ise öğretmenlerin rutin müfredat kapsamı dışında yerine getirdikleri hangi görevine bağlı olarakhaftada/ayda kaç saate kadar ders görevi alabilecekleri ve karşılığında kaç saate kadar kaç saat ek ders ücretinden yararlanabilecekleri düzenlenmiştir.

Yapılan her düzenleme öncelikle kendi özelinde, daha sonra da kararın bütünü göz önünde bulundurularak değerlendirilmek durmundadır. Dolayısı ile ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yapılan ders görevlerinin kararın 5. ve 6. maddelerinden bağımsız olarak ddeğerlendirilmesi gerekmektedir.  Zira aksi bir durum söz konusu olması halinde bunun kararda belirlenmiş olacağı kuşkusuzdur.

Diğer tarafdan ilgi (B) kararda yer almayan çocuk kulübünde yapılan eğitimin söz konusu Kararla ilişkilendirilmesine bir anlam verilememiştir. Ayrıca ilgi (B) Kararda,  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin haftada 40 saatten fazla ders okutamayacaklarına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamasına karşın bir yargıya varılmasının nedeni anlaşılamamıştır.

Bilgilerinize ve konuya ilişkin mevzuat hükümleri, genelge ve münferit yazılarda yapılan açıklamalar çerçevesinde mahallinde değerlendirilerek çözülebilecek konuların doğrudan bakanlığımıza yansıtılmamasına özen gösterilmesini rica ederim. Aymet Aytaç (Bakan a.) Daire Başkanı
egitimsitesi.net/ÖZELHABER
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum