Koronavirüse yakalanıp karantinaya alınan öğretmene ek ders ücreti ödenmeyecek

Koronavirüs sürecinde virüs pozitif çıktığı için ya da tedbir amaçlı olarak karantinaya alınan öğretmenlere ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği yönündeki Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğünün görüş talebi yazısına MEB'den olumsuz görüş geldi.

Koronavirüse yakalanıp karantinaya alınan öğretmene ek ders ücreti ödenmeyecek
08 Ağustos 2020 - 18:27 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 - 18:41
Şanlıurfa Valiliği'nin kesin yada olası korona virüs karantinasında bulunan ve 14 gün boyunca göreve gidemeyen öğretmen yada idarecilere ek ders ödenir mi ? soruna MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından cevap gerekçeli yanıt verildi.

İşte konuyla ilgili resmi ;
İlimiz Ceylanpınar ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden kesin veya olası Covid 19 vakası nedeniyle karantinada bulunanların, bu sürede ak ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği gibi 29.05.2020 tarihli ve 31139 (mükerrer sayılı Resmi gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarih ve 2020/8 sayılı Genelgesinde; Covid 19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan kimlerin idari izinli sayılacakları münhasıran belirtilmiş, bu kişilerin arasında kesin veya olası Covid 19 vakası nedeniyle karantinada bulunanlara yer verilmiştir.
Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25. maddesinde

 ''(1) Bu karar kapsamında ek ders ücretlerinin ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinde harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.
(2) Yapılan inceleme osnucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile geri alınır.
(3) Bu kararın 10 ve 14. maddeleri ile 16. maddesinin 2. ve 3. fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.'' hükümlerine yer verilmiştir.
Görüleceği gibi alınan karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin fiilen yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu kararın 16. maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.
Bu çerçevede ilgililerin, karantinada bulundukları sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum