İl özel idare norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. İl özel idare müdürler sınıflar kadro ve dereceler yeniden belirlendi.

Temmuz memur maaş zam oranı yükseldi yüzde 38’e göre zamlı maaşlar kaç TL olacak? Temmuz memur maaş zam oranı yükseldi yüzde 38’e göre zamlı maaşlar kaç TL olacak?

2 Mayıs 2024 PERŞEMBE                    Resmî Gazete                                        Sayı : 32534
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
MADDE 1- 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin EK-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ozel-idare-norm.jpg.webpozel-idare-norm1.jpg.webpozel-idare-norm2.jpg.webp