HAKKIN TUTUP KALDIRILDIĞI 1 MAYISLARA

Eğitim çalışanları olarak birlik, beraberlik ve dayanışmanın olduğu 1 Mayıslar istiyoruz. Emeğin değerli olduğu 1 Mayıslar istiyoruz. Liyakatın esas olduğu, yandaşlığın para etmediği 1 Mayıslar…Sendikal baskıların, sendikal ayrıştırmaların olmadığı 1 Mayıslar istiyoruz..

HAKKIN TUTUP KALDIRILDIĞI 1 MAYISLARA
01 Mayıs 2020 - 18:18
Eğitim çalışanları olarak; eşit işe eşit ücret istiyoruz. Öğretmenler odasında; Ücretli Öğretmen, Sözleşmeli Öğretmen  değil sadece Öğretmen adını duymak istiyoruz.  Tüm öğretmenler aynı statüye ve eşit haklara sahip olsun istiyoruz.
 Eğitim çalışanlara uygulanan şiddete son verilmesini istiyoruz. Şiddet durumunda bir şikayete gerek kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılmasını ve en caydırıcı cezai müeyyideler uygulanmasını istiyoruz.
   Ataması yapılan öğretmenlerin bir an önce göreve başlatılmasını memuriyet haklarından faydalandırılmasını, atanamayan öğretmenlerimizin de bir an önce atamalarının gerçekleştirilmesini istiyoruz.
 Görevde yükselmelerde ve ilk atamalarda her türlü istismara açık olan sözlü sınav uygulamasının kaldırılmasını, bütün atamaların objektif bir şekilde gerçekleştirilecek yazılı sınavlarla yapılmasını istiyoruz..
  Uzman öğretmenlik adaletsizliğinin giderilmesini, kariyer çalışmalarının yeniden planlanmasını ve kayıp hakların telafi   edilmesini istiyoruz…
 Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı girmek zorunda oldukları ders saatlerinin 15 saat olarak eşitlenmesini isityoruz…
  Yılan hikayesine dönen 3600 Ek  Gösterge söyleminin artık hayata geçmesini istiyoruz..
  Eğitim sistemimizin en büyük yarası olan yönetici atama yönetmeliğinin değiştirilmesini adalet ve liyakata dayalı yönetici atama sisteminin hayata geçirilmesini istiyoruz. Yönetici atama kriterinin bir sendikaya üyesi olmaktan kurtarılmasını  istiyoruz…
    Vergi dilimi adaletsizliğinin giderilmesini, Toplu Sözleşme masalarında yetkili sendika tarafından  korunmayan haklarımızın iadesini isityoruz.         Enfalasyon karşısında eriyen zam oranlarının güncellenmesini istiyoruz…
  Sözü verilen Öğretmenlik Meslek Kanunun çıkarılmasını istiyoruz. Öğretmenlik mesleğinin  ekonomik ve sosyal haklarının kanunlarla korunmasını, yanlış uygulama ve söylemlerle yok edilen meslek itibarının iadesini istiyoruz.
  Ve Pandemi günlerinde ülke ve millet olarak eğitim ordusunun öneminin   daha da iyi anlaşıldığına inanıyoruz.   
       Herkesin de şahit olduğu gibi, öğretmenlerin tasarladığı ve ürettiği sağlık malzemeleri  bir yandan ülke ekonomisine büyük katkı sunmuş, bir yandan dünya kamuoyunda yankılara sebep olmuş,  dünyada taktir ve şaşkınlık yaratmıştır ve Milli Eğittim Bakanlığı’mız da bunun gururunu yaşamıştır.
   Yine Pandemi Günlerinde Bakanlığımızın tüm dünyaya örnek bir çalışma olarak başlattığı Uzaktan Eğitim Uygulamasında tüm öğretmenlerimiz üzerine düşen görevi yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır. Öğretmenler bir yandan evdeki öğrencisiyle müfredatı devam ettirmeye çalışıyor bir yandan da  hem öğrencisine hem veliye evde eğitim ve salgından korunma yolları üzerine rehberlik yapıyor.
  Bu zorlu psikolojik süreçte  pek de kimsenin dillendirmek istemediği   kahramanlar olarak emeğimizin kıymetinin bilinmesini  istiyoruz…
    Eğitim ordusu olarak; mutlu, huzurlu ve güven içindeki bir çalışma hayatının iş barışını ve verimini artıracağına inanıyor, kazanılmış  haklarımızın korunmasını , haklarımızın yeni yaşam koşullarına göre iyileştirilmesini ve bunun yasalarla güvence altına alınmasını istiyoruz..
    Hangi meslek grubunda  olursa olsun   her çalışanın önce insan olarak değerlendirilmesini istiyoruz. 
   Ve tüm meslek gruplarının  en iyi koşullarda yaşamayı hakettiğine inanıyoruz.
    Bu inançla birlik ve dayanışma içinde  1 Mayısları kutlamak dileğiyle..
 KADRİYE DEMİREL-EĞİTİMCİ

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum