Göreve iade edilenlerle ilgili yeni yönetmelik

OHAL kararları ile görevinden alınanlar ve komisyona yapılan başvurular neticesinde görevlerine iade edilenlerle ilgili yeni yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik ile göreve iade edilenlerin eski görevine başlamasının önü kesiliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarını kapsayan yönetmelikte göreve iade edilenlerin araştırma merkezlerinde görev yapmalarının önü açılıyor. İşte görevden ihraç olup görevine iade olanlar ilişkin yeni yönetmelik maddeleri

Göreve iade edilenlerle ilgili yeni yönetmelik

OHAL kararları ile görevinden alınanlar ve komisyona yapılan başvurular neticesinde görevlerine iade edilenlerle ilgili yeni yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik ile göreve iade edilenlerin eski görevine başlamasının önü kesiliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarını kapsayan yönetmelikte göreve iade edilenlerin araştırma merkezlerinde görev yapmalarının önü açılıyor. İşte görevden ihraç olup görevine iade olanlar ilişkin yeni yönetmelik maddeleri

Göreve iade edilenlerle ilgili yeni yönetmelik
13 Mayıs 2019 - 21:23

7075 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iade olan personeli eski görevlerine değil, araştırma merkezlerinde istihdam edebilecektir.
7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 10/A madesi şu şekildedir:
"(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarından; haklarında mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı ile uygun görülmeyenler ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde bu madde esaslarına göre istihdam edilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile emniyet hizmetleri sınıfında bulunan her sınıftaki emniyet müdürlerinin atamaları araştırma merkezlerindeki araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerlerinin atamaları ise Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilen araştırma merkezlerindeki diğer kadrolara, kararların bildirimini takip eden otuz gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılır. Bunlara ilişkin kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca atama onayının alındığı tarih itibarıyla ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadrolar herhangi bir sebeple boşalmaları halinde iptal edilmiş sayılır."

YORUMLAR

  • 0 Yorum