Ek Derslerle ilgili MEB'den öğretmenleri sevindiren flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere ödenen ek dersler ile ilgili önemli bir açıklama gönderdi. İstanbul Valiliği'ne gönderilen yazı ile öğretmenlerin alabileceği ek ders saatlerine ilişkin soruya açıklama getirildi ve 40 saatten fazla ek ders ücretinin alınabileceğine aykırı bir hüküm bulunmadığına dikkat çekildi. Bakanlık tarafından İl Milli eğitim Müdürlüğünün uygulaması maksadı ile gönderilen resmi yazıda

Ek Derslerle ilgili MEB'den öğretmenleri sevindiren flaş açıklama
25 Aralık 2018 - 23:11
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere ödenen ek dersler ile ilgili önemli bir açıklama gönderdi. İstanbul Valiliği'ne gönderilen yazı ile öğretmenlerin alabileceği ek ders saatlerine ilişkin soruya açıklama getirildi ve 40 saatten fazla ek ders ücretinin alınabileceğine aykırı bir hüküm bulunmadığına dikkat çekildi. Bakanlık tarafından İl Milli eğitim Müdürlüğünün uygulaması maksadı ile gönderilen resmi yazıda

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda öğretmenlere ödenecek ek derslerle ilgili şu görüş yer aldı:

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : 28892082-869-E. 21135096 06.11.2018
Konu : Ders Görevi
İSTANBUL VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) 30.10.2018 tarihli ve 31520825-622.01-E.20573760 sayılı yazınız.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.
İlinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin alanları itibarıyla aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutmakla yükümlü oldukları haftalık ders saati sayısının belirlenmesinde, ders dışı eğitim çalışmaları ile çocuk kulüplerinde yanılan eğitimin de dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği gibi Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar ilgi (b) Kararda belirlenmiştir.
Söz konusu Kararın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde öğretmenlerin alanları itibarıyla rutin müfredat kapsamında aylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada kaç saate kadar ders okutabilecekleri belirlenmiş; Kararın ilgili diğer hükümlerinde ise öğretmenlerin rutin müfredat kapsamı dışında yerine getirdikleri hangi görevlerine bağlı olarak haftada/ayda kaç saate kadar ders görevi alabilecekleri ve karşılığında kaç saate kadar ek ders ücretinden yararlanabilecekleri düzenlenmiştir.
Yapılan her düzenleme öncelikle kendi özelinde daha sonra da Kararın bütünü göz önünde bulundurularak değerlendirilmek durumundadır. Dolayısıyla ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yapılan ders görevlerinin, Kararın 5’inci ve 6’ncı maddelerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira aksi bir durumun söz konusu olması hâlinde bunun Kararda belirlenmiş olacağı kuşkusuzdur.
Diğer taraftan, ilgi (b) Kararda yer almayan çocuk kulübünde yapılan eğitimin söz konusu Kararla ilişkilendirilmesine bir anlam verilememiştir.
Aynca ilgi (b) Kararda. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin haftada 40 saatten fazla ders okutamayacaklarına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamasına karşın bu yargıya varılmasının nedeni de anlaşılamamıştır.
Bilgilerinizi ve konuya ilişkin mevzuat hükümleri, genelge ve münferit yazılarda yapılan açıklamalar çerçevesinde mahallinde değerlendirilerek çözülebilecek konuların doğrudan Bakanlığımıza yansıtılmamasına özen gösterilmesini rica ederim.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum