Sağlık personeline ikramiye ve nöbet ücretine %100 zam talebi Sağlık personeline ikramiye ve nöbet ücretine %100 zam talebi

Memur Sen, doktorlara yönelik ek ödeme  zam talebini açıkladı. Tabip, diş tabibi kadrolarında görev yapan hekimlerin ek ödemelerine talep edilen oransal artışı içeren 7. Toplu Sözleşme taleplerindeki madde şu şekilde:

MADDE 28 – TABİPLERE EK ÖDEME

  • (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonlarında bulunanların, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.
  • (2) Birinci fıkra hükmü kapsamındaki personelle birlikte çalışan Tabip dışı sağlık personelinin de ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.