Memur Sen, doktorlara yönelik ek ödeme  zam talebini açıkladı. Tabip, diş tabibi kadrolarında görev yapan hekimlerin ek ödemelerine talep edilen oransal artışı içeren 7. Toplu Sözleşme taleplerindeki madde şu şekilde:

Yunanistan'da hızla artan Batı Nil vakaları tüm dünyayı tedirgin ediyor,Batı Nil Hstalığı ve tedavisi nedir, hangi önlemler alınmalı Yunanistan'da hızla artan Batı Nil vakaları tüm dünyayı tedirgin ediyor,Batı Nil Hstalığı ve tedavisi nedir, hangi önlemler alınmalı

MADDE 28 – TABİPLERE EK ÖDEME

  • (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonlarında bulunanların, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.
  • (2) Birinci fıkra hükmü kapsamındaki personelle birlikte çalışan Tabip dışı sağlık personelinin de ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.