Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik

Kurul üyeliklerine ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdürlüklerine yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu I. Hukuk Müşaviri Esma AKSOY seçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Vedat Ali TEKTAŞ atanmıştır.

 

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğinceHüsnüye ERDOĞAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Fazlı KILIÇ atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cem URALDI atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha SAĞLAM görevden alınmış

YERİNE

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Musa ŞAHİN atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan AY atanmıştır.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet DEMİRCİOĞLU atanmıştır.

17 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI