Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 4. maddesinin iptline ilişkin başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. AYM, İPTAL kararı verdi. İşte detaylar:
OLAY: Hakkında kovuşturma bulunması nedeni ileözel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin kurucusu ve müdürüne öğretim kurumunu kapatması veya devretmesi için iki aylık süre verilmesine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Göç İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı Göç İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/59, K: 2023/164 Sayılı Kararı


23 Kasım 2023 PERŞEMBE                 Resmî Gazete                                        Sayı : 32378
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI