Türtk Silshlı Kuvvetletleri (TSK) bünyesinde görevli astsubayların ek göstergelerinin 5800'e çıkartılması, astsubay maaşlarına 8.000 TL civarında ek zam yapılmasını içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Milletvekili Nurten Yontar, astsubaylara maaş artışı ve ek gösterge artışı sağlayan bir soru önergesi hazırlayarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 'e sundu. Bakan Güler 'e sunulan soru önergesinde astsubaylara görev tazminatı, 5800 ek gösterge ve maaşlara ek zam konuları soruldu.
CHP Milletvekili Yontar'ın soru önergesi şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre ülkemizde yaklaşık 16 milyon emekli vatandaşımız bulunmaktadır. Emekli vatandaşlarımız iş hayatları sona erdikten sonra insan onuruna yakışacak bir gelir düzeyinden çok uzakta yaşam sürmekte ve sorunlarla boğuşmaktadır. Emekli astsubaylarımızda benzer sorunlar içindedir.

ASTSUBAYLARA GÖREV TAZMİNATI

Emekli astsubaylar göreve yeni başlamış bir astsubayın ancak yarısı kadar maaş almaktadır. Ancak subaylarda duruma bakıldığında bir emekli albay göreve yeni başlayan bir teğmenden daha fazla maaş almaktadır. Bunun en önemli nedeni, subayların emekli olduklarında görev tazminatı alması, ancak astsubayların emekli olduklarında bu tazminatları alamamasıdır. Bu durumun acilen düzeltilmesi gerekmektedir.

5800 EK GÖSTERGE TALEBİ

Bir başka sorun emir komuta zincirinde görülmektedir. Astsubaylar, Uzman çavuşların görevdeki amirleri olup 4200 ek göstergeye tabidirler. Ancak bakıldığında aynı maaşı almakta olduklarından silahlı kuvvetler de emir komuta zinciri ciddi bir şekilde zedelemektedir. Astsubaylar bu haksızlığın giderilmesi için ek göstergelerinin 5800 rakamına çıkarılmasını istemektedirler.
Bugün emekli astsubaylarımızın çoğu rahat bir emeklilik geçirememekte ve ek iş yapma zorunluluğunda kalmaktadır. Pek çok emekli astsubayımız ailesinin geçimini sağlayabilmek için güvenlik görevlisi ve benzeri işlerde çalışmaktadır.

MAAŞLARA 10 BİN TL EK ZAM

Son olarak emekli astsubaylarımızın tamamı, 2001 yılında astsubaylara Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ancak, kararnamenin süresi dolduğu için artık ödenmeyen, bugün yaklaşık 8 bin lira karşılığı olan 10 bin ek göstergenin maaşlarına yansıtılmasını beklemektedirler.
Bu bilgiler ışığında;

Memurlara servis kısıtlaması atama kısıtlaması getiren tasarruf genelgesine Kamu Sen’den dava Memurlara servis kısıtlaması atama kısıtlaması getiren tasarruf genelgesine Kamu Sen’den dava
  • 1- Emekli astsubaylarımızın ek göstergelerinin 5.800 rakamına çıkarılması hususunda bakanlığınızca hazırlanan bir çalışma var mıdır?
  • 2- Emekli olup geçinemeyen astsubaylarımızın ek işlerde çalışmak zorunda olması konusu bakanlığınız tarafından değerlendirilmekte midir?
  • 3- 2001 yılında astsubaylara Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ancak, kararnamenin süresi dolduğu için artık ödenmeyen, 10 bin ek göstergenin maaşlarına yansıtılması hususunda bakanlığınız tarafından yürütülen bir proje var mıdır?