5 Soruda Ek Ders Yönetmeliğine Eklenen Geçici 6. Maddenin Anlamı

Bilindiği gibi 3 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan 31088 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişiklik ile Ek Ders Kararına (yönetmeliğine) geçici madde eklenmişti.

5 Soruda Ek Ders Yönetmeliğine Eklenen Geçici 6. Maddenin Anlamı
06 Nisan 2020 - 00:53
Aslında bu geçici madde(geçici 6. Madde) her ne kadar ücretli öğretmen ile usta öğreticilere koronavirüs salgını nedeniyle idari izinli sayılan günlerde ek ders ücretlerinin ödenmesi ve buna bağlı görevleri kapsasa da bazı kesimlerde farklı yorumlanmasından kaynaklı zihinlerde soru işaretlerinin oluştuğunu gelen sorular üzerine görmekteyim. Dolayısıyla, bu geçici madde ile ilgili kafalarda oluşan soru işaretlerini bu yazımda soru-cevap şeklinde açıklamaya çalışacağım.

Soru (1) Bu değişiklik kadrolu öğretmenleri de kapsıyor mu?
Yukarıda yazılı bulunan geçici 6. Maddenin kimleri kapsadığını belirten 1. Fıkrasına baktığımızda; ek ders kararının (yönetmelik) 9. Madde 1.fıkra “a” bendinin “2.  Alt bendi”nde tarifi yapılanlar ile yine 1.fıkranın  “b”  bendinin “2. Alt bendi”nde tarifi yapılan öğretmenleri kapsadığını görmekteyiz. O yüzden bu iki hükme bakmamız gerekmektedir. Bu iki hüküm ise şu şekilde yazılı bulunmaktadır;
Geçici maddenin işaret ettiği ve koyu olarak gösterdiğim iki hükmün ilki ücretli öğretmenleri ikincisi ise yine ek ders ücret karşılığı görevlendirilen usta öğreticileri tanımlamaktadır. Yani bu durumda 3. Nisan 2020 tarihindeki Ek Ders Kararındaki (yönetmelik) değişiklik ile karara eklenen geçici 6. Madde kadrolu öğretmenleri kapsamamaktadır.
Not: Bu geçici madde ücretli öğretmenler ile usta öğreticilerin de ek ders ücretlerini alabilmeleri ve uzaktan eğitim ile telafi eğitim faaliyetlerinde görev almaları için düzenlenmiştir.

Soru (2) Ücretli öğretmen ile usta öğreticiler ne zamana kadar ek ders ücreti alabilecekler?
Değişiklikle karara (yönetmelik) eklenen geçici 6. Maddenin 1. Fıkrasında yazılı bulunan “ ….COVID-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlanın tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır” hükmüne göre ücretli öğretmenler ile usta öğreticilere  koronavirüs salgını nedeniyle okul/eğitim kurumlarının tatil edildiği günler süresince normalde ne kadar ek ders ücreti ödeniyorsa o kadar ek ders ücreti ödenmeye devam edecek. Şu an itibariyle eğitim kurumları koronavirüs nedeniyle 23 Mart-30 Nisan tarihleri arasında tatil edildiği (uzaktan eğitim süreci) için ücretli öğretmen ile usta öğreticiler 23 Mart 2020-30 Nisan 2020 tarihleri arasında normal dönemdeki haftalık okuttukları ek ders yükü kadar ek ders ücreti alacaklar.
Dipnot 1: Salgın dolayısıyla tatilin uzaması durumunda ise tatilin (uzaktan eğitim) süresinin bittiği tarihe kadar ücret almaya devam edecekler.
Dipnot 2: Karara eklenen madde geçici ve “COVID-19 salgını nedeniyle” yapılan tatil günlerini kapsadığı için başka zamanlarda yapılacak tatil veya idari izinleri kapsamamaktadır.
Soru (3) Ücretli öğretmenlere ödenen ek ders ücretleri geri alınabilecek mi ?
Geçici 6. Maddenin 2. Fıkrasındaki “Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir." Hükmünden anlaşılacağı üzere; ücretli öğretmenler ile usta öğreticiler, koranavirüs salgınından dolayı tatil edilen günlerde uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında idarece kendilerine görev verilmesi halinde verilen görevleri yerine getirmek zorundalar. Ayrıca yine koranavirüs salgınından dolayı yapılacak telafi eğitimlerinde ücretli öğretmenler ile usta öğreticilere idarece görev verilirse bu görevleri yerine getirmek zorundalar. Aksi takdirde uzaktan eğitim ve/veya telafi eğitim görevini yerine getirmeyen ücretli öğretmenler ile usta öğreticilere yapılan ek ders ücretleri geri alınabilecek.
Dipnot : Yazımın başında da belirttiğim gibi bu geçici madde kadrolu veya sözleşmeli öğretmenleri kapsamamaktadır.
Soru (4) Ücretli öğretmen ile usta öğreticilere uzaktan eğitim faaliyet görevi verilebilecek mi ?
Evet. Ücretli öğretmen ile usta öğreticilere uzaktan eğitim faaliyetlerinde idarece görev verilebilecek ve koronavirüs salgını nedeniyle üzerlerinde bulunan ek ders ücretlerini almaya devam edeceklerinden dolayı bu kendilerine verilen ve yapmak zorunda oldukları uzaktan eğitim faaliyetleri için ayrıca bir ek ders ücreti olmayacak.
Soru (5) Ücretli öğretmen ile usta öğreticilere telafi eğitimlerde görev verilebilecek mi ?

Evet,COVID-19 salgını nedeniyle tatil edilen günlere dair telafi eğitim yapılması dahilinde ücretli öğretmenler ile usta öğreticilere bu telafi eğitim faaliyetlerinde görev verilmesi halinde tatil edilen günlerde ek ders ücretlerini aldıkları için ayrıca bir ücreti ödenmeden verilen grevi yerine getirmek zorundalar.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum