3600 EK GÖSTERGE TALEBİMİZ YERİNE GETİRİLSİN

Tüm kamu emekçilerinde olduğu gibi öğretmenlerin  ekonomik, sosyal ve özlük hakları,özellikle AKP iktidarı döneminde gerilemiş, Ekonomik krizle birlikte  ekonomik anlamda yaşanan sorunlar daha da derinleşmiştir.

3600 EK GÖSTERGE TALEBİMİZ YERİNE GETİRİLSİN
01 Mayıs 2021 - 09:18
24 Haziran seçimleri öncesi alanlarda ‘'Bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmen ve hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız” vaadinde bulunan siyasi iktidar ve bunun propagandasını yapan yandaş sendika iş pratiğe geçince sessiz oluyorlar. 3600 ek gösterge vaadini yerine getirememiş,bu söylem sadece seçim meydanlarında verilmiş bir vaad olarak kalmıştır.
Bizler vaad değil icraat istiyoruz. Kamu çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarında yapılacak düzenlemeler yasa gereği toplu sözleşme ile belirlenmesi gerekirken, mevcut sendikaların tavrı ve yandaş sendikanın siyasi iktidara göre kendini dizayn etmesi bu taleplerin gerçekleşmesine engel olmuştur. Gelir ve ücretlerimizdeki erimenin karşılanması için sendikamız TÖB SEN kurulduğu ilk ay’da (haziran 2020) maaş zammı ve 3600 ek gösterge talepli alan açıklaması yapmış ve görsellerle bu talebi sürekli gündemde tutmaya çalışmıştır.Fakat maalesef özellikle ulusal medya sadece 4 sendika üzerinden haber yaparak bu açıklamaları görmezlikten gelmektedir.Burdan tüm eğiitim emekçilerine sesleniyoruz.TÖB SEN’de birleşip taleplerimizi yüksek sesle haykıralım!Bizler hakkımız olan taleplerimizin siyasiler tarafından görmezlikten gelinmesine karşı sessiz kalmayacağız.
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ SEÇİM MALZEMESİ YAPILAMAZ.
Ek gösterge, devlet memurlarının aylıklarını, emekli olduktan sonra emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde temel unsurlardan bir tanesidir. Örneğin Ek göstergesi 3600 olan  bir memurun alacağı zam oranı ,alacağı maaş,emekli ikramiyesi ve emekli aylığı ek göstergesi 2500 olan bir memurdan belirgin bir şekilde daha fazladır.
3600 ek göstergenin öğretmenlerin sosyal ve ekonomik yapısını düzeltmesinin yanı sıra, atamalarda, özlük hakların iyileşmesinde ve emeklilik açısından önemli sonuçlar ortaya çıkaracaktır. AKP seçim beyannamesinde yer alan ve MEB’in büyük bir sevinçle ilan ettiği ‘öğretmenlere 3600 ek gösterge’ konusunda,iktidarı, vaatlerinde ne kadar samimi ve dürüst olduklarını ispat etmeye davet ediyoruz.
3600 ek gösterge konusunda, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir 3600 ek gösterge çalışmasının acilen yapılmalıdır. 
3600 ek göstergenin; kapsam, unvan, hizmet sınıfları, ek gösterge oranları ve adalet boyutuyla sorun oluşturmayacak ve eksiklik ihtiva etmeyecek biçimde tüm kamu emekçilerine yapılması gerekiyor.
Kamu emekçilerini ekonomik yönden rahatlatacak, kamudaki, dolayısıyla ülkedeki çalışma hayatına olumlu bir etkide bulunacak ve çalışma hayatında barışı sağlayarak daha verimli bir çalışma ortamına neden olacak bu çalışmayı tüm kamu emekçilerinin beklediğini belirtmek istiyoruz ve iktidardan  kamu emekçilerine verdikleri sözün bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz.

TÖB SEN olarak 3600 ek gösterge için yaptığımız kampanyanın bir ayağı olan internet ortamında CHANGE.ORG’ta  başlattığımız imza kampanyasına  (  https://www.change.org/3600ekgöstergeTÖBSEN  )tüm kamu emekçilerinin destek vermesini istiyoruz.Şu an 5 bin imzayı geçtik .3600 ek gösterge talebimiz sonuçlanana kadar sürekli gündemde tutacağımızın bilinmesini istiyoruz.
Ek göstergelerin 3600’e yükseltilmesi, görece kamu çalışanlarının durumlarında bir iyileştirmeye neden olacak bir düzenleme olacağı gibi ayrıca taban aylıklarda da artış’ın yapılması Ekonomik kriz ortamında ve enflasyon karşısında zorunluluk haline gelmiştir.Kamu emekçilerine yapılan % 7.36 zam oranı ekonomik kayıplarımızı karşılacak bir oran değildir.
Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak taleplerimiz:
1.Daha önceden seçim vaadi olan 3600 Ek Gösterge tüm kamu çalışanlarına derhal  verilmelidir.
2.3600 Ek göstergenin yanında taban maaş artışı yapılmalıdır.(en az %21)

TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI ADINA
MERKEZ YÜRÜTME BAŞKANI DENİZ EZER

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum