Aylardır beklenen yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili maddelerin sızdığı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığının aylardır hazırlık yaptığını açıkladığı Yeni ÖMK maddeleri olduğu iddia edilen metin aşağıda yer alıyor.

22 Nisan 2024 Pazartesi Günü Okullar Tatil mi 22 Nisan 2024 Pazartesi Günü Okullar Tatil mi

yeni kanun olduğu iddia edilen Metin'de uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili çok fazla değişikliğin olmadığı görülüyor. Sınav şartı aynen devam ediyor. Sınav başarı puanı 70 olarak devam ediyor. Farklı olarak ücretli öğretmenlikte sürelerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe dahil edilmesi ve yedi yıl süre şartı getiriliyor.
 

İşte yeni Öğretmenli Meslek Kanunu maddeleri olduğu öne sürülen yeni uzman öğretmenlik taslak metni:

Öğretmenlik kariyer basamakları;

1- Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 7 yıl hizmeti bulunanlardan;(değişiklik 2024)

a- Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,

b- Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,

c- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,

öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

2- (değişiklik 2024)En az 20 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.

3- Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

4- Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.

5- Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

6- Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

7- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.

8- Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.