Milli Eğitim bakanlığının uzman öğretmenlere ve başöğretmenlere ödeyeceği kariyer ek maaş tazminatları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni karara göre tazminatlar 2023 yılında yeniden belirlendi ve artırıldı. Ancak öğretmenlerin tamamı bu tazminatlardan aynı oranda ve miktarda yararlanamayacak. Öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik tazminatlarından yararlanma oranlarını dereceleri belirleyecek. 2023 yılında kariyer tazminatı alan öğretmenlere ödenecek tutar, öğretmenlerin beklentilerini ve Milli eğitim bakanı Mahmut Özer'in açıkladığı rakamı şu aşamada karşılayamayacak.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yeni tazminatların detayları;

[ilgili-haber=125240]

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6617

Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

[ilgili-haber=125234]

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2023 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.


MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan "20" ve "15" ibareleri sırasıyla "60" ve "50" şeklinde, (c) bendinde yer alan "40" ve "30" ibareleri sırasıyla "120" ve "100" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 2 nci maddesi 15/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Öğretmenlerin Dikkatine! Kurala uymayan atanamayacak ve norm fazlası olacak Öğretmenlerin Dikkatine! Kurala uymayan atanamayacak ve norm fazlası olacak

[ilgili-haber=125165]

Yukarıdaki cetvelden de anlaşılacağı üzere, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik tazminatları kademe ve dereceye göre ödenecek. Ancak bu tüm kademeler için değişiklik olacağı anlamına gelmiyor. Ödemelerde daha genel bir çerçeve esas alınıyor. Buna göre;
1. ve 2. derecede olan öğretmenler, 3. derece ve daha alt derecelerde olan öğretmenlere göre daha fazla uzman öğretmen ve başöğretmen tazminatı alacaklar.

Bu karara göre öğretmenlere ödenecek uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik tazminatları şöyle oluşacak.

Uzman öğretmenlikte;

1-2. Dereceler 1901,55 TL

Diğer derecedekiler 1584,62 TL

Başöğretmenlikte;

1-2. Dereceler 3803,10 TL

Diğer derecedekiler 3169,24 TL Olarak ödenecek.

Bu tutarlara memur memur maaşlarına yapılacak zam ( maaş katsayılarındaki artış) oranı ayrıca eklenecek.

Milli eğitim bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada, uzman öğretmenlere 3.000 TL başöğretmenlere ise 4.500-5.000 TL tazminat ödeneceğini açıklamıştı. Belirlenen rakamların öğretmenlere ödenmesi için memur maaş zammının %60'lar civarında olması gerekiyor.