Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarına yansıtılacak ek tazminatlar düzenlenetek Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklanan oranlara göre uzman öğretmenlerin tamamı aynı tazminatı alamayacak. Kademe ve derece öğretmenlerin uzman öğremtenlik ve başöğretmenlik tazminatlarının belirlenmesinde etkili olacak.

MEB’den Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri İçin Yeni Açıklama MEB’den Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri İçin Yeni Açıklama

Uzman öğretmenler ve Baş Öğretmene Ödenecek Tazminat Miktarıyayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yeni tazminatların detayları:

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6617

Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2023 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.


MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan "20" ve "15" ibareleri sırasıyla "60" ve "50" şeklinde, (c) bendinde yer alan "40" ve "30" ibareleri sırasıyla "120" ve "100" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 2 nci maddesi 15/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yukarıdaki cetvelden de anlaşılacağı üzere, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik tazminatları kademe ve dereceye göre ödenecek. Ancak bu tüm kademeler için değişiklik olacağı anlamına gelmiyor. Ödemelerde daha genel bir çerçeve esas alınıyor. Buna göre;
1. ve 2. derecede olan öğretmenler, 3. derece ve daha alt derecelerde olan öğretmenlere göre daha fazla uzman öğretmen ve başöğretmen tazminatı alacaklar.