Türk Eğitim Sen TES, kaymakamlık tarafından öğretmenlere verilen ek görevin iptal edilmesi için bakanlığı başvuru yaptı. Sendika tarafından yapılan açıklama şöyle:

Öğretmenler Joker Değildir

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 09.11.2023 tarihli, nöbetçi uzman personel listesi hazırlanması konulu yazısında; çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki iş ve işlemlerinin aksamaması için, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli Psikolog, Pedagog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Tüm Branş Öğretmenlerinden oluşan nöbet listelerinin,  ikamet adreslerine göre, nöbet listelerinin düzenlenmesi, Kaymakamlık onaylarının alınması, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesine gönderilmesi, istenmiştir. Bu durum, hak kaybı ve mağduriyete sebebiyet verecek mahiyettedir. Kaldı ki bu şekilde yapılacak görevlendirmeler, Kanunda yer alan düzenleme ve öncelik sıralamasına aykırı olduğu gibi, bu kapsamda yapılacak görevlendirmelerde adli destek görevlisi olarak belirlenen çalışanların görevlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu görevleri yerine getirmek üzere rehber öğretmenlerin, çocuk gelişimi öğretmenlerinin resen görevlendirilmeleri yerinde olmadığı gibi, öncelik sıralaması dikkate alınmadan her unvandan öğretmen görevlendirilmesinin talep edilmesinin de yasal ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

Gebze’deki Yolsuzluk Operasyonuna 7 Gözaltı: 2 Okul Müdürü ve 3 Öğretmen Tutuklandı Gebze’deki Yolsuzluk Operasyonuna 7 Gözaltı: 2 Okul Müdürü ve 3 Öğretmen Tutuklandı

Adli destek hizmetlerinin Adalet Bakanlığı tarafından istihdam edilecek adli destek görevlisi uzmanlar tarafından karşılanması, öğretmenlerin asli görevi olmayan bir görevin mecburi görev şeklinde verilmemesi gerekmektedir. Bu hususta yeterli sayıda adli destek görevlisi istihdam edildiği takdirde, öğretmen görevlendirilmesine de ihtiyaç kalmayacaktır. 

Türk Eğitim-Sen olarak; hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaması için, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki iş ve işlemlere ilişkin Nöbetçi Uzman Personel Listesinin, mevzuatta yer alan öncelik sırasının dikkate alınarak ve talepler doğrultusunda düzenlemesi ve bu kapsamda görevlendirilenlere hak ettikleri ücretlerin ödenmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılması için, MEB’e talepte bulunduk.