Yeni zamla birlikte ek ders ücretleri 108 TL bandına çıkıyor Yeni zamla birlikte ek ders ücretleri 108 TL bandına çıkıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı 513 Şube Müdürlüğü için yazılı sınavdan 89,82 puan alarak mülakata giren Liyakat-Sen Diyarbakır İl Temsilcimiz Zafer ÇAKIR, sözlü sınavda düşük puan verilerek kontenjan dışı bırakıldı. Bunun üzerine sözlü sınav işleminin iptali için açılan davada Ankara 2.İdare Mahkemesi Yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Mahkeme, 19 Kasım 2019'da aldığı kararda yürütmeyi durdurmanın sebebi şöyle açıklandı: Uyuşmazlıkta; davacı hakkında düzenlenen Ek-1 değerlendirme formunun söz konusu (C) hanesinde hiç bir cevaba ya da yetersizlik nedenine dair açıklamaya yer verilmediği görülmüştür. Öte yandan; davacı hakkında sözlü sınavda puanlama yapan bir başkan ve dört üye tarafından, Yönetmelikte belirtilen 6 ayrı değerlendirme konusunda yapılan değerlendirme sonucu ayrı ayrı puan toplamlarının 80 olmasının da bir izahı olmadığı gibi olağan bir puanlama yapma suretiyle 6 ayrı konuda 5 kişinin değerlendirme ile aynı puana ulaşmalarının da mümkün olamayacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

Dolayısıyla, usulüne uygun şekilde ikmal edilmeyen değerlendirme formu sonucu olarak takdir edilen sözlü sınav puanında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 

13.12.2019 tarihinde yargı kararıyla 2.defa yenilenen sınavda daha düşük puan verilerek yine kontenjan dışı bırakıldı.2.defa verilen düşük mülakat puanına 2.defa yargı freni geldi. Şanlıurfa 2.İdare Mahkemesi 29/12/2021 tarihinde iptal etti.16/02/2022 tarihinde yargı kararı ile 3.kez yenilenen mülakatta mülakat puanı yine düşürüldü. 

Liyakat-Sen Genel Merkezi