Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenler, doğal afetlerin yaşandığı bölgeye görevlendirilirken, gönüllülük esasına göre hareket ediliyor, görevlendirmelerde öğretmenin rızası belirleyici oluyordu. Yeni yazı ile öğretmenlerin afet bölgelerine zorunlu görevlendirilmelerinin yolu açıldı. deprem ya da başka doğal afet yaşanan bölgelere gitmek istemeyen öğretmenler geçerli bir mazeret sunacaklar. İşte detaylar:

Deprem, sel, yangın gibi afet zamanlarında uygun durumda olan öğretmenlerin afet bölgesine görevlendirilmelerinde  gönüllülük esası değiştirilerek resen görevlendirmelerinin yolu açıldı.
Öğretmenlere afet bölgelerine görevlendirilmeleri ile alakalı bilgilendirme yapılarak imzaları toplandı.
İşte o yazı:

TEBLIG VE TEBELLÜĞ BELGESI 

3163 sayılı Sivil Savunma Kanun'unun 12. Maddesi "Vatandaşlar, resmi ve hususi daire, müessese, tesekküller ve ictimai yardim muesseseleri, yabancılar ve yabancı müesseseler işbu kanun ve diger mevzuatta kendilerine tahmil olunan Sivil Savunma hizmet ve vazifelerini

vapmaya ve bu mevzudaki istekleri yerine getirmeye mecburdurlar." ve 13. Maddesi "Askerlikle ilgili olmayan ve kendisine Milli Savunma ile alakali diger kanunlarla herhangi bir varife ve mükellefivet tahmil edilmemis olan 15 yasini bitirmis ve 65 yasini bitirmemis kadm ve erkek bütün vurttaslar sivil savunma hizmet teskilatinda kendilerine verilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından Öğretmenlere ek ders ücreti zammına yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığından Öğretmenlere ek ders ücreti zammına yanıt

görevleri yapmakla mükelleftirler. " Hükilmleri geregince, Sivil Savunma Hizmet Teşkilatında mükellef olarak görevlendirildiğinizi …/04/2023 tarihinde saat ……’da …….kaymakamı tarafından görevlendirilen memur göreviniz hakkında sizi bilgilendirdiği ve görevi retddetmeniz halinde hangi kanun maddelerinin uygulanacağı açıkça ifade etmiştir.

Yukarda belirtilen hükümlere aykırı davranış halinde Sivil Savunma Kanununun 48, ve 49. Maddelerin hükümleri uygulanılacağına ilişkin iş bu teblig ve tebellüğ belgesi düzenlenerek

tarafımızdan imza altına alınmıştır.

24.04.2023

Saat: