Yeni ÖMK’da uzman öğretmenlik için 3-5-8 sistemi geliyor Yeni ÖMK’da uzman öğretmenlik için 3-5-8 sistemi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı bundan yaklaşık on yıl önce okullarda performans karnesi sistemini uygulamaya koymuş ancak gelen tepkiler üzerine bu uygulamadan vazgeçilmişti. Bu uygulamanın ileri aşaması da öğretmenlere performans sisteminin getirilmesiydi.

MEB tarafından uygulamaya konulacak olan okul bazlı performans sistemi ile birlikte okullar çok yönlü olarak sürekli değerlendirmeye tabi tutulacak. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler okulun gelişimi ve eğitimi ile ilgili değerlendirmeler yapacak. Sisteme işlenen değerlendirmeler sonrasında okulla ilgili güçlü ve zayıf Notlar belirlenecek. Zayıf noktalarını sebebi araştırılacak ve buna yönelik çözüm yöntemleri geliştirilecek.

Okullar çok yönlü olarak sürekli değerlendirmeye tabi tutulacak. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler okulun gelişimi ve eğitimi ile ilgili değerlendirmeler yapacak. Sisteme işlenen değerlendirmeler sonrasında okulla ilgili güçlü ve zayıf Notlar belirlenecek. Zayıf noktaların sebebi araştırılacak ve buna yönelik çözüm yöntemleri geliştirilecek.

Okul öncesi eğitim'den liseye kadar yapılacak uygulama ile okullar arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması amaçlanıyor. Okullarda öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra okulun sunduğu sosyal imkanlar ve öğrencilere yansıyan sosyal beceriler de analiz edilecek. Yapılan analizler elektronik ortamda sisteme girilecek ve burada değerlendirme yapılacak. Analizler sonucunda tespit edilen eksiklikler bakanlık tarafından geliştirilecek yeni çözüm yöntemleri ile bertaraf edilmeye çalışılacak.

öğretmenlere Performans Gelebilir

Ancak bu uygulamanın ilerleyen aşamalarında öğretmenlere performans değerlendirilmesinde kaçınılmaz olacağı düşünülüyor.