Öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerini 4 saat üzerinden ödenmesi ve Ek Ders Ücretlerinin Ödenmesinde Yaşanan Sorunlar ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığına yazı gönderildi. 

MEB’in Haziran öğretmen seminerleri için son dakika yazısı okullar tarafından öğretmenler gönderildi MEB’in Haziran öğretmen seminerleri için son dakika yazısı okullar tarafından öğretmenler gönderildi

Eğitim Gücü-Sen tarafından tarafından yapılan açıklamaya göre, DYK Ek Ders Ücretlerinin Ödenmesinde Yaşanan Sorunlar konulu 28 Kasım 2023 tarihli resmi yazı, sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Sendika tarafından, öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinin 4 saat üzerinden ödenmesi ile özel olarak, 2023/812 sayılı Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat imzalı bu araç Bakanlığı'na gönderilen resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:

''Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ders veren öğretmen ve idarecilere yapılacak ek ders ödemelerine dair İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde farklı uygulamalar olduğu, bunun da mağduriyetlere sebep olduğu görülmektedir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün, 22.11.2023 tarihli ve E-83203306-10.04-90272995 sayılı “Yönerge Değişikliği” yazısı değişikliğini bildirdiği, yönergede yapılan “(5) (Değişik: 22/11/2023 tarihli ve 83203306-10.04-E.90168051 sayılı Makam Oluru) İl/İlçe Merkez Komisyonlarınca, kurs merkezlerinde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında olmak üzere, kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, haftada 4 saate kadar görevlendirilir.” Değişikliği ile rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara DYK’de görevlendirmeleri durumunda 4 saate kadar ödeme yapılabileceği açıkça ifade edilmesine ve “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı MADDE 8’de “(2) “Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.” İfadesine rağmen; “4 saate kadar görevlendirilir.” İfadesinde açıkça “4 saate kadar ödenir.” yazmadığı için ödemelerin yapılmadığı ve görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanların mağdur edildiği bilgisi gelmektedir.

Yönerge değişikliğinin daha net ve açık anlaşılabilmesi, Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşan çelişkilerin ortadan kalkması, mağduriyetlerin giderilmesi adına Bakanlığınıza bağlı Milli Eğitim Müdürlüklerine, ek ders ödemelerin görevlendirmenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanarak ilgili yönergede yapılan değişiklik gereği “4 saat” ödemenin yapılması ve görevlendirmelerin “4 saat” dikkate alınarak yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.'''