2013 yılında okullarda okutulması kaldırılan Andımızın Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Özel Gelecek Nesiller Anaokulu tarafından Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanı olmasının hemen ardından binasına asması ve haftalardır durması kafaları karıştırdı. Okullarda okutulduğu dönemde bile  okutulması zorunlu olmayan Anaokulu düzeyinde bir okulun bu şekilde andımızı binasına boylu boyuna asması dikkatleri üzerine çekti. Muğla'da yaşanan bu durum Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'e bir mesaj ve tepki olarak algılanırken Özel okulun denetlenmemesi ve haftalardır binada asılı durması zihinlerdeki soru işaretlerini de arttırıyor.

MEB bünyesindeki öğretmenlerin maaşına toplam 7700 TL ek ödeme ödeme yapılacak MEB bünyesindeki öğretmenlerin maaşına toplam 7700 TL ek ödeme ödeme yapılacak

1933 yılında ilk defa okutulmaya baslanan ve yapılan yasal değişikliklerle birlikte 2013 yılında  tüm Türkiye'de okullarda okutulması uygulamasına son verilen Andımız ile ilgili olarak Danıştay nezdinde açılan davada önce yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar verilmişti. Ancak Danıştay'ın bu kararına karşı Millî Eğitim Bakanlığının temyiz etmesi sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Milli Eğitim Bakanlığını haklı bularak Andımızın kaldırılmasını hukuki olarak onamıştı. 

Normalde özel veya resmi eğitim kurumlarının işleyişi ve denetimi yasalarca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olup, okulların uygulayacağı müfredat ve uygulamalar kanun ve yasalar ile Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulmuş mevzuatalara göre yürütülmesi esastır. Bu şekilde yürürlükte olan hükümlere aykırı hareket etmeleri yasak ve uymaları zorunludur. Şimdi burada sorulması gereken soru şu: 2013'te mevzuattan kaldırılan Andımızı Muğla'nın Milas ilçesindeki Özel Gelecek Nesiller Anaokulu neye göre Binasına asabiliyor ve haftalarca asılı tutabiliyor? Özel anaokulun bu hareketinin Yusuf Tekin'in Bakan olmasından hemen sonra yapması hem Bakana hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na bir tepki olarak algılanmasına rağmen Muğla ve Milas Milli Eğitim Müdürlüklerinin durumdan haberi var mıdır?

Eğer milli eğitim müdürlüğünün bu durumdan haberi varsa bu konunun mevzuata uygun olup olmadığı yönünde bir incelemesi olmuş mudur, duruma ilişkin olarak herhangi bir eylem yapılmış mıdır?