Milli Eğitim Bakanı yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kız çocukları için sadece kız öğrencilerin gittiği kız okulları açılabileceğini söyledi. Karma eğitimin tehlikeye gireceği gerekçesi ile yükselen tepkiler nedeni ile yeni bir açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin, kız okulları söyleminden geri adım attı ve karma eğitimin esas olduğunu söyledi.

A Haber televizyonunda programa katılan Tekin, eğitime ilişkin soruları yanıtladı. Eğitim sistemini ideolojik değil, biraz fazla muhafazakar, tutucu bulduğunu, dğnyanın hızlı değişimine müfredat ve okulları revize etmek gerektiğini söyleyen Tekin, kız okulları ile ilgili açıklamaları ile ilgili söyleminde geri adım attı ve çağdaş eğitimi savundu.

Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "kız okulları" ile ilgili olarak söylediği sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve niyetinin kız çocuklarının eğitimie erişmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, karma eğitimin yasalara göre de esas olduğunu söyledi. Yasalara göre karma eğitimin temel olduğunu belirten Bakan Yusuf Tekin, özgürlükçü bir yaklaşım benimsediğini ve amacının okullaşma oranını artırmak olduğunu, bu nedenle de erkek öğrencilerle aynı okulda okumak istemeyen kız öğrencileri eğitime kazandırmayı amaçladığını ifade etti.

Kız çocuklarını okula göndermeyen velilerin karma eğitimi bahane ettiklerini iddia eden Tekin, velilerin bu bahanesini ellerinden almak için böyle bir uygulamayı gündeme getirdiğini söyledi ve, velilerin tercihine saygı duyduğunu belirtti.

Yüzbinlerce öğretmenin sabırsızlıkla beklediği düzenleme geliyor Yüzbinlerce öğretmenin sabırsızlıkla beklediği düzenleme geliyor

Bakan tekin,eğer veliler çocuklarını kız okullarına göndermek istiyorlarsa, böyle bir seçeneğin olması gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, eğer veliler çocuklarını karma okullara göndermek istiyorlarsa, bu tercihlerinin de desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bakan Yusuf Tekin, bu konuda özgürlükçü bir tutum sergilediğini ve kararın velilere ait olduğunu belirtti.

Tekin, Gelen Tepkiler Sonrası Geri Adım Attı

daha önceki açıklaması ile kız okulları önerisi sunarak, kız çocuklarının okumasının önündeki engelin karma eğitim olduğu yönünde algı oluşturan Bakan Yusuf Tekin, aldığı tepkiler sonrasında açıklamalarını tekrarlamış ve kendisini yanlış ifade ettiğini belirtmiştir. Çevresine, "derdimi anlatamadım" diyerek kendini savunan Bakan, niyetinin kız çocuklarının eğitimi olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. Karma eğitime karşı çalışmalar yapma niyeti olmadığını ve böyle bir hazırlığının olmadığını ifade ederek, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirmiştir.