Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı kapsamında, Bakanlığımızdan 2024 yılı için Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı kapsamında kurs ve seminerlerin devam edeceği ile ilgili Müdürlüğümüze herhangi bir yazı ve ödenek gelmemiştir.

MEB’den Okul Temelli Mesleki Gelişim Kurs ve Semineri Göndermeyin Uyarısı geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, yönelik bazı kursların ve seminerlerin gönderilmemesi ödenek ayrılmadığı gerekçesiyle gönderilmemesi istedi. Bakanlık bu kapsamda kurumlara uyarı yazısı gönderdi.

Bakanlığın öğretmenlere yönelik Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) kurs ve seminerleri ile ilgili yazısında yer alan ifadeler şöyle:

30 saatlik ek ders ücreti düzenlemesi MEB’in ÖMK’sında yer aldı 30 saatlik ek ders ücreti düzenlemesi MEB’in ÖMK’sında yer aldı

Bu kapsamda Bakanlığımızdan yazı gelmesi halinde bildirilecektir. Okul ve kurumunuzdan Okul Temelli Mesleki Gelişim kapsamında kurs ve seminer gönderilmemesi hususunda:

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okulun ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okulda ve okul dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünüdür.